Jak napisać projekt, gdzie znaleźć dofinansowanie, jak wziąć w nim udział. Odpowiedź na te i inne pytania – jeszcze łatwiej – znajdą mieszkańcy regionu. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy kontynuuje działania Akademii Inspiracji DWUP.

Wzmacniamy działanie DWUP i jego filii w regionie. Oprócz stałego punktu informacyjnego we Wrocławiu, będziemy wspierać zainteresowanych naszymi projektami i informować o funduszach unijnych również w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. To kolejny element rozwijania Akademii Inspiracji DWUP, w ramach której od lat organizujemy wyjazdowe spotkania w całym regionie – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor DWUP i dodaje. – A jest o co powalczyć, ponieważ w 2018 r. na rynek pracy przeznaczone zostaną 534 mln zł. Większość środków to fundusze unijne w dyspozycji DWUP. Wszystkim zainteresowanym chcemy pomóc w sięgnięciu po wsparcie. A to ma pomóc rozwiązywać konkretne problemy Dolnoślązaków.

W ramach Mobilnego punktu informacyjnego Akademii Inspiracji DWUP, w lutym br. wszyscy zainteresowani mogli pozyskać informacje związane z aplikowaniem o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którymi dysponuje DWUP. Udzielane były również informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w projektach unijnych, a także szczegóły związane z warunkami, kryteriami i procedurami obowiązującymi przy przyznaniu dotacji. Nadal chcemy, by zarówno beneficjenci, jak i osoby uczestniczące w projektach uzyskały pełną informację – dodaje dyrektor Grzebieniak.

  • DWUP Wałbrzych (ul. Ogrodowa 5b, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pok. 4) / tel. 713974111, e-mail: promocja@dwup.pl