W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach podpisano porozumienie o objęciu klas prawno-policyjnych w tej placówce oświatowej honorowym patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Od dziewięciu już lat, z inicjatywy byłego dyrektora Mariusza Szpilarewicza, w szkole realizowana jest innowacja edukacyjna prawno- policyjna. Jest to oryginalna propozycja dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby związać swoją drogę życiową z zawodami prawnymi  lub służbami i instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Oferta jest ciekawa, bo od początku kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej z różnych stron Dolnego Śląska.

Pani dyrektor przedstawiła zebranym gościom oraz młodzieży klas policyjnych szereg działań realizowanych przez szkołę w ramach edukacji prawno-policyjnej. Zadania podjęte były dzięki współpracy szkoły z inspektorem Zbigniewem Maciejewskim – komendantem wojewódzkim Policji, z Ziębicką Inicjatywą Obywatelską,  gen. Ferdynandem Skibą (wykładowcą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), asp. Adamem Lidnerem (członkiem Zespołu Negocjatorów Śląskiej Policji), komisarzem Piotrem Wajdą  (z Centralnego Biura Śledczego Policji) i wieloma naukowcami wrocławskich uczelni. Od tego roku współpraca zyskała formalne ramy. Zapewni to wsparcie merytoryczne i praktyczne uczniów ZSP Ziębice uczących się w klasach policyjnych.

12 lutego 2018 r. w błękitnych mundurach i pod krawatem, młodzież z klas realizujących innowację prawno- policyjną oczekiwała w szkolnej auli ważnych gości. Z zaproszenia pani dyrektor Joanny Smętkiewicz skorzystali: starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, komendant Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich podinspektor Ryszard Mazurkiewicz oraz panie: Ilona Golec – oficer prasowy policji i Marzena Chwedeczko – asystent wydziału prewencji. Zebrani uczniowie stali się świadkami podpisania umowy miedzy szkołą a Komendą Powiatową Policji w Ząbkowicach Śląskich. Podpisany dokument zacieśnia wieloletnią współpracę między tymi placówkami.

Danuta Woyciechowska – wychowawczyni klasy II policyjnej