Od 14 lutego 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 1 – niski parter)  lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach (decyduje data wpływu do PUP) od dnia 14 lutego 2018 roku. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych.

Na szkolenie grupowe będą mogły być skierowane osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • mają ustalony II profil pomocy lub profil I (w uzasadnionych przypadkach),
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
  • chcą zmienić lub uzupełnić kwalifikacje,
  • utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich u specjalistów ds. rozwoju zawodowego (pok. 1 – niski parter). Bliższych informacji udziela Joanna Pińczuk – pokój  nr 1 (niski parter) – tel.: 748166722. Zapraszamy Państwa do współpracy!

KLIKNIJ I POZNAJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2018