Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy – powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji, która w miniony poniedziałek (29 stycznia 2018 r.) odbyła się w Warszawie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wśród wyróżnionych znalazła się Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Święto dedykowane pracownikom urzędów pracy upamiętnia podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (w styczniu 1919 r.) dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Ten dokument jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Jak zauważyła minister Elżbieta Rafalska niskie bezrobocie oznacza, że w rejestrach pozostają osoby długotrwale bezrobotne, których powrót  do zatrudnienia wymaga – przede wszystkich od pracowników urzędów pracy –  bezpośredniej i intensywnej pracy z klientem oraz  podjęcia kompleksowych działań wspierający te osobę w jej powrocie na rynek pracy. W ocenie ministerstwa rodziny, pracy i polityki socjalnej uzyskane przez publiczne służby zatrudnienia rezultaty, to efekt pracy wszystkich pracowników. Jak mówią ministerialni urzędnicy „wyzwaniem w najbliższym czasie będzie realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce”.

Miłym akcentem konferencji, której głównym celem była wymiana informacji na temat wdrażania nowych przepisów związanych z regulacjami rynku pracy i warunków zatrudnienia, było wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce. Statuetki wręczali osobiście minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed. Wyróżnienia przyznano m.in. za osiągnięcie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych, wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy realizację zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce.

Wśród osób wyróżnionych była Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Kierowana przez nią instytucja osiągnęła w 2017 r. najlepsze wyniki pod względem efektywności na Dolnym Śląsku (wyprzedzając powiatowe urzędy w Lubinie, Świdnicy, Wrocławiu i Bolesławcu, które również znalazły się na wysokich pozycjach w rankingu prowadzonym przez ministerstwo) i jeden z najlepszych rezultatów w Polsce. Ocenie podlegała skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych, wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego  i realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce. Jak powiedziała nam dyrektor ząbkowickiego urzędu pracy „osiągnięty rezultat to przede wszystkim efekt zaangażowania każdego pracownika naszego urzędu, za co dziękuję, i o czym mogłam powiedzieć w bezpośredniej rozmowie z panią minister, a przyznane wyróżnienie jest cenną zachętą do kolejnych inicjatyw, jakimi chcemy wspomagać poszukujących pracę i poszukujących pracowników”.