Kilkunastoosobowa grupa młodych osób powoli zadomawia się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze. Szuka dla siebie odpowiedniej przestrzeni, która stałaby się przystanią dla integracji wewnątrz grupy, wspólnego poszukiwania pasji, dotarcia do nich, rozwoju, ale także integracji z pozostałą częścią społeczności lokalnej – z potencjału umiejętności i doświadczenia której młodzież mogłaby korzystać. Przestrzeni do inspiracji, integracji, rozwoju kompetencji społecznych i zdobywania praktycznych – technicznych umiejętności.

Takie cele postawiliśmy przed sobą włączając się i wygrywając konkurs grantowy w Programie „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, od której pochodzą środki na realizację projektu „Młodzieżowy Inkubator Praktycznych Talentów” oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, która na terenie kraju od wielu lat programem koordynuje.

Cele, które postawił przed sobą zarówno GOKSiR w Stoszowicach, jako organizator projektu MIPT, jak i uczestnicy projektu z początkowych założeń realizowane będą w codziennej praktyce poprzez cykliczne spotkania pod znakiem renowacji starych mebli, budowania mebli z palet czy ogólnie – meblowego recyklingu, pod okiem doświadczonego instruktora, co dodatkowo inspirować ma młodzież do samodzielnych działań, a także „uzbroić” uczestników w praktyczne umiejętności, mogące przerodzić się w pasje, czy -w przyszłości -we własny biznes. Młodzi bowiem samodzielnie zorganizują swój warsztat pracy, zdobędą materiały, analizując swój projektowy budżet – zakupią sprzęt, pozyskają sponsorów i wsparcie społeczne, ustalą grafik, rozliczą się z księgową, przygotują dokumentację i będą promować swoje działania.

Zatem, jak dokładnie przebiegać będzie projekt i w jakim kierunku ewaluuje w dużej mierze zależeć będzie od samych uczestników, którzy w zakresie organizacji i komunikacji społecznej będą pełnić rolę znaczącą i decydującą. Półroczne zajęcia mają przygotować młodzież do radzenia sobie z wieloma aspektami samodzielnego życia -efektywnym działaniem w grupie, relacjami społecznymi, pozyskiwaniem sojuszników, pozyskiwaniem potrzebnych materiałów do  pracy, przelewami elektronicznymi, światem faktur i reszcie spraw, które wiążą się choćby z prowadzeniem własnego biznesu, stowarzyszenia, czy innej formy funkcjonowania w społeczeństwie. Kibicujemy naszym Młodym i Ambitnym, trzymając jednocześnie rękę na pulsie, ale także pozostając do dyspozycji grupy podczas całego półrocznego trwania projektu.

Warsztaty prowadzone są w ramach Programu „Równać Szanse 2017”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.