Na początku lutego 2018 r. ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiło wyniki ogólnopolskiego naboru tegorocznej edycji rządowego programu Maluch+. Wśród beneficjentów, jako jedyna z powiatu ząbkowickiego i jedna z dwunastu w województwie dolnośląskim, znalazła się gmina Ciepłowody.

Dzięki wsparciu, które wyniesie 221 tys. zł, czyli prawie 74% kosztów, sfinansowane zostanie uruchomienie żłobka gminnego. Placówka zlokalizowana w obrębie kompleksu Zespołu Szkół Samorządowych będzie dysponować 11 miejscami dla najmniejszych mieszkańców najmniejszej w naszym powiecie gminy.

Wniosek gminy Ciepłowody został oceniony pozytywnie i znalazł się w grupie tzw. „modułu 1a”. Wsparcie w tej grupie objęło zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu złożono 109 wniosków ze 102 gmin na 2 591 miejsc opieki o łącznej wartości prawie 47 mln zł. Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka) na tworzenie miejsc opieki odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.