Około sześciu miesięcy zajęło wybranie nowego dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach. Po 7-letniej pracy na tym stanowisku, na początku sierpnia 2017 r. została odwołana Beata Lis, a Beata Lupa, która została wybrana w konkursie objęła fotel dyrektorski pod koniec stycznia 2018 r.

W przeprowadzonej na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r. procedurze konkursowej, o czym pisaliśmy w naszym portalu, uczestniczyły dwie osoby: Barbara Kopij – zastępczyni poprzedniej pani dyrektor i pełniąca obowiązki szefa placówki po jej odwołaniu oraz Beata Lupa – nauczycielka historii szkole, w która była już dyrektorem w latach 2004 – 2010. Do chwili obecnej w Biuletynie Informacji Publicznej ZSS nie ma informacji czy i kto będzie pełnił funkcję wicedyrektora placówki. Natomiast w BIP gminy jest dostępne zarządzenie wójta Łukasza Białkowskiego zatwierdzające wynik procedury konkursowej

Z wyłonieniem nowej dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach nie kończy się spór pomiędzy odwołaną w trybie natychmiastowym, mimo sprzeciwu zgłoszonego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Beatą Lis a jej dotychczasowym pracodawcą, czyli gminą Ciepłowody reprezentowaną przez wójta Łukasza Białkowskiego. Bieg spraw, które są w gestii sądu, zależy od decyzji samej zainteresowanej, która może podtrzymać swoje roszczenia lub odstąpić od nich. Beata Lis nie zdecydowała się dotąd na zabranie głosu w tej sprawie za pośrednictwem naszego portalu. Nie ma w tej kwestii także żadnego stanowiska ze strony społecznego komitetu, który w ubiegłym roku formułował stanowcze opinie dotyczące działań włodarza wobec byłej pani dyrektor ZSS.