Burmistrz Ząbkowic Śląskich podaje do publicznej wiadomości: – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie; Zarządzenie Nr 31/II/EKS-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie

Zarządzenie Nr 31/II/EKS-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w  tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie – kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe;

Uchwała nr XLIV/262/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

Uchwała Nr XLIV 262 2017

Zarządzenie Nr 31 II EKS-2018