Działające na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w minionym roku łącznie interweniowały 190 razy. W gminie działa 5 jednostek OSP (Braszowice, Stolec, Tarnów, Olbrachcice Wielkie, Sieroszów), z czego 2 działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Braszowice i Stolec).

Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów gminy, dlatego jednostki OSP są regularnie wyposażane w nowoczesny sprzęt, a strażacy-ochotnicy podnoszą swoje kwalifikacje na różnych kursach. W minionym roku dla jednostek OSP zakupione zostały m.in. bus osobowy, miernik wielogazowy MiltiGas, Defibrylator AED PHILIPS, 2 kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych AirGOFix z sygnalizatorami bezruchu, a  strażacy ze Stolca wymienili bramę swojej remizy. Łączny koszt zakupów inwestycyjnych dla OSP w 2017 roku to kwota ponad 59 tysięcy złotych.

Wyjazdy na akcje poszczególnych jednostek OSP:

  • OSP Stolec – pożary: 19, miejscowe zagrożenia: 15, przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 15. Łącznie wyjazdów: 49.
  • OSP Braszowice – pożary: 21, miejscowe zagrożenia: 22, przekazanie
  • na zabezpieczenie rejonu: 23. Łącznie wyjazdów alarmowych: 66.
  • OSP Tarnów – pożary: 24, miejscowe zagrożenia: 15, przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 4. Łącznie wyjazdów alarmowych: 43,
  • OSP Sieroszów  – pożary: 10, miejscowe zagrożenia: 2, przekazanie
  • na zabezpieczenie rejonu: 0. Łącznie wyjazdów alarmowych: 12.
  • OSP Olbrachcice Wielkie – pożary: 14, miejscowe zagrożenia: 6, przekazanie
  • na zabezpieczenie rejonu: 0. Łącznie wyjazdów alarmowych: 20.