Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała kwotę 231 278,46 złotych na realizację projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Projekt dotyczy zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej wśród 20 zamieszkujących naszą gminę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.  Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy. Dodatkowo wezmą udział w kursach i szkoleniach zawodowych oraz otrzymają wsparcie finansowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.