440. miejsce w Polsce i 29. w województwie dolnośląskim – tak plasuje się Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w ogólnopolskim rankingu szkół średnich, w których odrębnie klasyfikowane są licea i technika. Ogłoszenie wyników miało miejsce 10 stycznia 2018 r. w Warszawie.

Ząbkowickie LO otrzymało po raz trzeci tzw. „Brązową Tarczę”, ale – co warto docenić – wyniki wyraźnie poprawiło. Rok temu, co relacjonowaliśmy w naszym portalu, szkoła w krajowym rankingu liceów prowadzonym przez „Perspektywy” miała 486. pozycję w kraju i 39. miejsce w województwie. Jak zakładają organizatorzy rankingu, „wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła. W przypadku liceów brane są pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich jest jedyną szkołą średnią sklasyfikowaną przez periodyk środowiska edukacyjnego „Perspektywy” w prestiżowym, prowadzonym już od 20 lat, rankingu polskiej oświaty. LO laur „Brązowej Tarczy” po raz pierwszy zdobyło już w 2014 r. i po raz drugi w 2017 r. Jeśli chodzi o wynik egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w 2017 r. ząbkowicki Ogólniak uzyskał jeden z najlepszych wskaźników w województwie dolnośląskim, o czym pisaliśmy w naszym portalu. Tzw. „zdawalność” wśród ząbkowickich licealistów była wyższa od średnich krajowej i wojewódzkiej w przypadku egzaminów na poziomie podstawowym z języka angielskiego i matematyki oraz rozszerzonym z języka polskiego, matematyki i chemii. To stawia Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w czołówce oferty edukacyjnej powiatu ząbkowickiego dla osób planujących swój dalszy rozwój poprzez podjęcie studiów wyższych.

Według danych zebranych przez dyrekcję LO w Ząbkowicach Śląskich,  80% absolwentów studiuje we Wrocławiu. Najchętniej wybieranymi uczelniami są: Politechnika Wrocławska (22%), Uniwersytet Wrocławski (15%), Uniwersytet Przyrodniczy (9%), Akademia Wychowania Fizycznego (6%), Uniwersytet Ekonomiczny (6%), Uniwersytet Medyczny(5%), Dolnośląska Szkoła Wyższa (1%), Wyższa Szkoła Humanistyczna, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Poza stolicą regionu, byli licealiści kontynuują edukację na: Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Opolskiej, Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie oraz Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.