W nowy rok Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach wszedł bez rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora. Impas wokół tej dużej placówki oświatowej trwa już ponad rok.

Apogeum konfliktu nastąpiło w trakcie wakacji letnich, kiedy w wyniku konsekwentnej postawy wójta gminy Łukasza Białkowskiego doszło do odwołania Beaty Lis ze stanowiska dyrektora, które pełniła prawie 7 lat. Decyzja włodarza zapada na początku sierpnia 2017 r. mimo negatywnego stanowiska dolnośląskiego kuratora oświaty, według którego nie było podstaw do natychmiastowego odwołania szefowej ZSS w Ciepłowodach. Dopiero dwa tygodnie później Łukasz Białkowski ustanowił osobę pełniącą obowiązki dyrektorskie i została nią dotychczasowa wicedyrektor Barbara Kopij (ze wskazaniem granicznej daty wykonywania tych czynności do 18 czerwca 2018 r., a data ta jest zbieżna z zakończeniem obecnego roku szkolnego).

Po pięciu miesiącach, w czasie których legalność zarządzenia wójta w sprawie odwołania dyrektor ZSS badał nadzór prawny wojewody i nie zakwestionował go (o czym pisaliśmy w naszym portalu), włodarz Ciepłowód ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora. Termin składania ofert minął 29 grudnia 2017 r. Do chwili obecnej nie ma w biuletynie informacji publicznej gminy Ciepłowody żadnej informacji dotyczącej przebiegu czy rozstrzygnięcia tego naboru. Nieoficjalnie wiemy o czterech osobach, które złożyły aplikacje. Dwie osoby spoza grona pedagogicznego ciepłowodzkiej szkoły wycofały swoje oferty już w trakcie procedury, zatem konkurs zapewne rozstrzygnie się pomiędzy dwiema paniami już uczącymi w ZSS. Niewykluczone, że drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w czasie nadchodzących ferii zimowych.

Z gminie Ciepłowody doszło niedawno do jeszcze jednej zmiany personalnej. Kierownikiem zakładu wodociągów i kanalizacji, będącego jednostką budżetową gminy, przestał być Grzegorz Wichrowicz, którego zwolniono w trybie dyscyplinarnym 19 grudnia ub.r. Stanowisko to objął Ireneusz Szuszkiewicz – mieszkaniec gminy Ziębice, który wcześniej pracował w tamtejszym urzędzie miejskim jako inspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronnych i informacji niejawnych. O tej decyzji wójt poinformował w trakcie sesji rady gminy odbytej 28 grudnia 2017 r.