Drugi rok z rzędu Gmina Ząbkowice Śląskie jako jedyna z powiatu ząbkowickiego pozyskała środki finansowe w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Po zrealizowanej w roku ubiegłym przebudowie ulicy Kamienieckiej, w 2018 roku zrealizowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich”. Na zatwierdzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania projekt Gminy Ząbkowice Śląskie znalazł się na 9. miejscu. Dofinansowanie wynosi 1 208 562,00 zł. zaś całość zadania opiewa na kwotę 2 417 125,00 zł.