Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki.

W urzędzie miejskim odbyło się podpisanie umów ze stowarzyszeniami, dzięki czemu ząbkowicka gmina dofinansuje:

 • Piłkę nożną – 192 000 zł
 • Sporty walki – 30 000 zł
 • Koszykówkę – 10 000 zł
 • Siatkówkę – 44 000 zł
 • Taniec – 8 000 zł
 • Badminton – 7 000 zł
 • Wędkarstwo – 10 000 zł
 • Udział dzieci i młodzieży w imprezach Szkolnego Związku Sportowego – 8 000 zł
 • Prowadzenie świetlicy środowiskowej i Centrum Terapeutycznego – 160 000 zł
 • Aktywizację osób niepełnosprawnych – 35 000 zł
 • Aktywizację seniorów – 25 000 zł
 • Aktywizację społeczna młodzieży – 8 000 zł