Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Goniec, Miejsce pracy: teren Gminy Ząbkowice Śląskie wymiar etatu: pełny etat

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie minimum średnie.
  3. Znajomość topografii miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.
  4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności rozdziału dotyczącego doręczeń.
  5. Prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.
  6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na właściwe wykonywanie zadań gońca.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Przygotowanie korespondencji do doręczenia.
  2. Doręczanie korespondencji (przesyłek zwykłych, poleconych i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Dokumenty aplikacyjne w postaci listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Interesanta, parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200  Ząbkowice Śląskie w terminie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr telefonu 748165306 u Inspektora ds. kadr w tut. urzędzie.