Ziębice podjęły się nowoczesnej i niekonwencjonalnej promocji digitalnej. Uruchomiony tuż przed końcem 2017 r. serwis internetowy pod nazwą „Księstwo Ziębickie” to jednak nie tylko tradycyjny portal, ale przede wszystkim aplikacja sieciowa dostępna online. Jeśli do tego dodać kompatybilny wydrukowany już przewodnik, to mamy do czynienia z profesjonalnym oraz innowacyjnym programem marketingowym.

Aplikacja mobilna, którą można w kilka minut i za darmo pobrać z obu głównych platform, czyli  Google Play oraz App Store, po włączeniu na smartfonie czy tablecie, intuicyjnie prowadzi turystę przez wszystkie atrakcyjne miejsca i wydarzenia z historii Ziębic, ale i zaprasza do udziału w imprezach już zaplanowanych do połowy 2018 r. Niewątpliwą zaletą serwisu www dla stacjonarnych komputerów oraz aplikacji, jakiej można używać na przenośnych urządzeniach, jest pełne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Drugi walor zarówno aplikacji, jak i strony internetowej stanowi równorzędność trzech wersji językowych, po poza językiem polskim, serwis jest zbudowany dla osób posługujących się językami angielskim i czeskim. „Miejsca”, „trasy”, „wydarzenia”, „poznaj region”, „mapa” oraz „informacje” to główne instrumenty, jakimi można posłużyć się w celu znalezienia interesujących treści.

Całość jest podana w lekkiej graficznie i responsywnej formie, co niewątpliwie ułatwia korzystanie z wbudowanych już materiałów tekstowych i graficznych. Można także elektronicznie zaplanować zwiedzanie Ziębic wybierając własne punkty, które dzięki odpowiedniej konfiguracji (np. dla turysty pieszego lub poruszającego się rowerem) zostaną ustawione w optymalnej kolejności oraz zapamiętane w zindywidualizowanym planie.

Wykonawcą nowoczesnego i przyjaznego serwisu „Księstwo Ziębickie” jest firma „Amistad” z Krakowa specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu tego typu oprogramowania. W jej portfolio znajduje się szereg konceptów z branży związanej z szeroko rozumianą turystyką zrealizowanych w całym kraju. Gmina Ziębice zleciła zbudowanie i uruchomienie serwisu pozyskując na ten cel dotację z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Czynnikiem istotnym była dobra współpraca z samorządem gminy Jaroměř, z którą kontakt między innymi w związku z tym projektem zainicjowany został w połowie 2016 r., o czym pisaliśmy w naszym portalu.

Pierwszą tego inicjatywę rozpoczęła gmina Ząbkowice Śląskie włączając na początku 2010 r. sieciowy serwis „Krzywa Wieża”, jednak w tym przypadku zatrzymano się na etapie strony internetowej. Od kilku lat można korzystać z dobrze uzbrojonego w informacje i tłumaczonego na kilka języków serwisu internetowego „Twierdza Srebrna Góra” zainicjowanego w gminie Stoszowice oraz skromniejszego, ale również przyjaznego serwisu pod nazwą „Pałac Marianny” poprzez który gmina Kamieniec Ząbkowicki udostępnia turystom wszelkie aktualne informacje dotyczące Pałacu Marianny Orańskiej. Podobne do ziębickiego rozwiązanie informatyczne przygotowuje gmina Złoty Stok, o czym pisaliśmy w naszym portalu, relacjonując tegoroczną sesję rady powiatu poświęconą kwestiom turystyki i obsługi ruchu turystycznego. Należy jednak oddać, że samorząd gminy Ziębice podniósł poprzeczkę, tworząc i oddając do użytkowania multimedialny projekt „skrojony” na miarę wysokich wymagań ze strony użytkowników. Zapewne korekty wymagają niektóre zdjęcia (np. nieaktualny już od ponad dziesięciu lat fotograficzny wizerunek Krzywej Wieży i zmienione ponad roku temu stan Baszty Gołębiej w Ząbkowicach Śląskich i kamienic w ząbkowickim Rynku, a także inny od prawie pięciu lat wygląd Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim). Rzeczywistość, nawet w sferze obiektów zabytkowych, zmienia się dynamicznie, więc przed administratorami ziębickiego serwisu pracy nie zabraknie.