Jeśli myślimy o miejscu naszego codziennego życia – na przykład o Ząbkowicach Śląskich – to bierzemy pod uwagę (czasem od tego zaczynamy, czasem ku temu dążymy) wspólnotę celów, czyli wartość łączącą jeśli nie wszystkich, to przynajmniej zdecydowaną większość osób, gdyż bez tego jednoczącego czynnika środowisko zamienia się w pole gry interesów i przestrzeń doraźnych transakcji.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.