Cały Dolny Śląsk, w tym Ziemia Ząbkowicka, a Henryków jest tego przykładem, jesteśmy bogaci dobrami kultury materialnej powstałymi dzięki wyobraźni, pracowitości, wytrwałości, ale też duchowej i społecznej odwadze społeczności, które poprzedziły nas w gospodarowaniu miejscami naszej codziennej aktywności.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.