Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w Centrum Terapeutycznym oraz w Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” przy ul. Wrocławskiej 23.

 1. Centrum Terapeutyczne (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego  i prowadzenie telefonu zaufania);
 • Psycholog – wtorki od godz. 8 do 12, środy od godz. 16 do 20, co druga sobota od godz. 10 do 14
 • Prawnik poniedziałek  od godz. 16 do 1830
 • Kurator wtorki od godz. 16 do 1830
 • Lekarz czwartki od godz. 16 do1830
 • Pedagog piątek od godz. 16 do 1830

– program edukacyjny, rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości;

– program terapeutyczny- korygowanie negatywnych skutków przeżytych doświadczeń;

– profilaktyka i rehabilitacja uzależnień;

– szkolenie dla pracowników przedszkoli i nauczycieli- np. symptomy dziecka maltretowanego, metody postępowania;

– przeciwdziałanie patologiom społecznym;

– pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy;

-pomoc psychologiczna dla rodziców;

– wczesne interwencje;

– koordynowanie dyżurów w Telefonie Zaufania i Punkcie Konsultacyjnym;

– organizowanie i stała współpraca z grupami wsparcia ;

– pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów patologii społecznych;

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje psychoterapeuta, który  prowadzi dyżury w zakresie terapii motywacyjnej, poradnictwa  i diagnostyki wspierającej wobec osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii. Dyżury odbywają się będzie 4 razy  w miesiącu tj. w  czwartek w godzinach od 12.30 do 16.30. ( 4 godziny).

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje również, psychoterapeutka, która prowadzi konsultacje indywidualne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem i osób współuzależnionych.

Konsultacji indywidualne i grupy wsparcia odbywają się w poniedziałki.

 • konsultacje indywidualne – 2 godz. od 11.00 – 13.00
 • grupy wsparcia – 2 godz. od 16.00 – 18.00 (dwa razy w miesiącu).
 1. Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 23

W ramach funkcjonowania Centrum Terapii Uzależnień zatrudnieni tam psychoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy sprawuję opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także członków rodzin tych osób będących mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie.

Centrum Terapii Uzależnień zapewnia :

a) porady diagnostyczne lekarskie,

b) wizyty diagnostyczne,

c) porady terapeutyczne,

d) sesje psychoterapii indywidualnej,

e) sesje psychoterapii rodzinnej,

f) sesje psychoterapii grupowej.

Dodatkowa w ramach działań profilaktycznych przyjmowane są osoby, które nie podejmują terapii własnej, a chcą zasięgnąć porady w sprawie bliskiej osoby, otrzymują one poradę w zakresie:

– lecznictwa odwykowego w Polsce i zagranicą,

– instytucji zajmujących się leczeniem oraz pomocą ofiarom przemocy domowej,

– sposobów motywowania do podjęcia leczenia,

– sposobów ochrony własnej osoby przed następstwami picia bliskiej osoby i przemocy;

Godziny otwarcia Centrum :

 • poniedziałek – wtorek w godzinach  9.00 – 14.00
 • środa – czwartek w godzinach  9.00 -20.00
 • piątek w godzinach 12.00-20.00
 1. Świetlica środowiskowa ul. Staszica 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie (Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jadwigi)

Godziny otwarcia : od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego od godz. 14:00 – 18:00, w dni wolne od nauki w godz. 10:00 – 14:00.

– organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, gry zespołowe, zajęcia kulinarne, nauka tańca towarzyskiego, nauka podstaw gry na gitarze, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi;

– pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych;

– wsparcie prawidłowego rozwoju (okresu adolescencji) – kształtowania własnej tożsamości, poczucia wartości, ukierunkowania aktywności w dążeniu do osobistych celów, zamierzeń;

– pomoc żywnościowa dla ubogich dzieci;

 1. Dziecięca Świetlica Środowiskowa im. Kubusia Puchatka (prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 55 dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego):

– organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

– prowadzenie zajęć świetlicowych;

– organizowanie czasu wolnego dzieciom, pomoc przy odrabianiu lekcji;

– zajęcia ogólnorozwojowe (nauka języków obcych, zajęcia teatralne, itp.);

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18. W okresie ferii  i wakacji od godz. 930 do godziny 1530 – koordynuje Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej.

 1. Jadłodajnia przy Parafii pw. Św. Anny

–  ok.1500 posiłków wydawanych w ciągu miesiąca, jadłodajnia czynna od godz. 7 do godz. 15 od poniedziałku do piątku.

– przygotowywanie posiłków;

– organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi  i narkomanii;

– rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości;