Wkrótce ruszy budowa w Ząbkowicach Śląskich nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Inwestorem jest firma BAUD Polska sp. z o.o. W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyło się podpisanie aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności nieruchomości działki nr 30/2 o powierzchni 3,5908 ha położonej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich – będącej własnością Gminy Ząbkowice Śląskie – włączonej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – na spółkę BAUD Polska sp. z o.o.

Tym samym przypieczętowano wyniki przetargu, który odbył się 4 grudnia 2017 roku w Wałbrzychu w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” i zatwierdzonego Uchwałą Nr 1588/VIII/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. Rady Nadzorczej WSSE „INVEST – PARK, która wydała zgodę na wybór spółki BAUD Polska sp. z .o. o, jako nabywcę nieruchomości oraz jako podmiot, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

O inwestycji, produkcji, zatrudnieniu i kosztach, mówi – Michael Bystron – Dyrektor zakładu BAUD Polska sp. z o.o:  „Nowy zakład będzie miał powierzchnię 4800 m2, z czego 4000 m2 zajmować będzie część produkcyjna, a pozostałą 800 m2 biura wraz z wyposażeniem wewnętrznym. Zakład będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 3,6 ha, która w przyszłości pozwoli nam osiągnąć powierzchnię produkcyjną wynoszącą 16 000 m2.

Warto dodać, że nowy zakład zostanie wyposażony w najnowsze technologie  automatyzacji produkcji: system suwnic napowietrznych do załadunku materiałów do maszyn, ponownego wykorzystania ciepła maszynowego w celu oszczędzania energii. W zakresie działań priorytetowych w planowaniu nowej fabryki uwzględniamy także komfort pracowników: zapewniona zostanie ergonomia stanowisk pracy, a pracownicy będą mogli korzystać z przyzakładowych: siłowni, czytelni oraz sali szkoleniowej. Aktualnie BAUD Polska zatrudnia na stałe 70 pracowników. W nowym zakładzie planujemy rozszerzyć działalność o nowe sektory i zwiększyć zatrudnienie w niektórych działach. Docelowo w nowym zakładzie planujemy zatrudnić 100 osób. Działalność BAUD Polska koncentruje się na produkcji elementów metalowych w technologii obróbki skrawaniem. Główni klienci BAUD Polska prowadzą działalność w sektorach: motoryzacyjnym, AGD, automatyki i łączności. Szacowane nakłady inwestycyjne kształtują się na poziomie: 15 000 000 zł. Obejmują one koszty: nabycia działki oraz budowy nowego zakładu a także wyposażenie zakładu w nowoczesny park maszynowy wraz z zapleczem produkcyjno-biurowym”.

„Cieszy mnie fakt, iż to właśnie ofertę naszej gminy spośród innych rozważanych przyjął inwestor – mówi Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich. Jako Gmina  zawsze deklarujemy chęć pełnej pomocy i  wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców. Przyniosło to wymierny efekt – wkrótce inwestor ruszy z budową nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Dziękuję firmie BAUD za wybranie Ząbkowic Śląskich i cieszę się, że wielu mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie będzie mogło znaleźć zatrudnienie w nowoczesnej firmie. Nie zwalniamy oczywiście tempa i dalej aktywnie poszukujemy firm, które będą chciały zainwestować na terenie gminy. Jestem przekonany, iż wykorzystując potencjał rozwojowy gminy, w której od trzech lat nie podnosimy stawek podatków, a także szerokie możliwości dla inwestorów jakie stwarzają m.in.: opracowane plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ząbkowice Śląskie, szereg ulg wprowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie – uchwała de minimis czy uchwała o tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej, polityki podatkowej przyniosą kolejne sukcesy i gmina zyska kolejnych inwestorów, a także zwiększy się liczba firm, w szczególności tych małych i średnich, na których najbardziej zależy samorządowi, bo to one są podstawą rozwoju całej gminy.”