Minęły już pierwsze dni 2018 roku, można więc dokonać podsumowań minionego roku 2017, jaki utrwaliliśmy w ponad tysiącu publikacji portalu Ząbkowice4YOU.pl Jak zwykle o tej porze – wyszukaliśmy najbardziej frapujące.

Wybór jest subiektywny. Rekonesans po wszystkich relacjach z wszystkich wydarzeń 2017 roku i dołączonych do nich tysięcy zdjęć i materiałów video, które są dostępne w zasobach naszego medium, jest możliwy w każdej chwili. Informacje można przeszukiwać na przykład w zakładkach dotyczących poszczególnych gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Poniższy przegląd skróciliśmy do niezbędnego minimum. Poza wybranymi ze wszystkich zamieszczonych aktualności relacjami szczególnie ważnymi dla mieszkańców powiatu ząbkowickiego, osobno przypomnimy również po jednym wydarzeniu ze dziedziny sportu, kultury, pracy oraz jeden wpis z kategorii blogi. A zatem – wystarczy kliknąć na obrazek pod tekstem, aby przenieść się w czasie…

AKTUALNOŚCI

19 stycznia: Wprawdzie poziom zanieczyszczenia powietrza rejestrowany przez stację monitoringu zlokalizowaną pomiędzy ulicami Stefana Żeromskiego a Powstańców Warszawskich nie wykazywał znaczących przekroczeń norm, to jednak w ścisłym centrum Ząbkowic Śląskich stan powietrza, którym oddychamy, wydaje się być zdecydowanie mniej korzystny.

28 lutego: Po raz piąty w Polsce i poza jej granicami, po raz drugi w Ząbkowicach Śląskich, po raz pierwszy w Kamieńcu Ząbkowickim i Ziębicach. W Powiecie Ząbkowickim pobiegło w sumie ok. pół tysiąca osób. Na trzech trasach znaleźli się stali amatorzy biegania, ale także dzieci, młodzież, rodziny, a nawet osoby starsze. Podstawowy dystans wynosił 1963 metry – na pamiątkę roku mordu dokonanego na ostatnim z niezłomnych uczestników podziemia antykomunistycznego. To był Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym.

22 marca: Łącznie 5 622 638,94 zł trafi w ramach dotacji, jakie tydzień temu przyznał Zarząd Województwa Dolnośląskiego czterem wnioskodawcom z Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Największy strumień środków popłynie do Gminy Bardo, której dwie aplikacje otrzymały pozytywne rekomendacje. To jedyny samorząd w mikroregionie kłodzko-ząbkowicko-dzierżoniowskim, który dostał dwie dotacje.

12 kwietnia: Kilka ostatnich tygodni obfituje w wiadomości pomyślne dla niektórych samorządów Ziemi Ząbkowickiej. Z rozmaitych źródeł i na różne cele trafią do gmin pokaźne środki, dzięki którym będą realizowane projekty, których kosztów nie można byłoby pokryć z budżetów własnych gmin. Mistrzami jednorazowych dotacji są kolejno: wójt Marcin Czerniec, burmistrz Krzysztof Żegański i wójt Paweł Gancarz. Wiadomo już, że to nie koniec, bo gminy liczą na następne strumienie gotówki z wyczerpującej się stopniowo puli unijnego wsparcia przewidzianego na lata 2014 – 2020.

31 maja: Dla środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja” olimpiada integracyjna jest dniem najważniejszym w roku. Tym razem odbyła się dwudziesta, czyli jubileuszowa edycja tego wydarzenia, które w kalendarzu Ząbkowic Śląskich jest jedną z najjaśniejszych pozycji. 27 maja 2017 r. uroczystego otwarcia XX Olimpiady Integracyjnej dokonała Irena Szewczyk – prezes „Integracji”. Wspominała w krótkim i spontanicznym wystąpieniu okoliczności, w jakiej zrodziła się idea olimpiady, jako spotkania osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami, które swoją sprawnością pragną tworzyć przestrzeń sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy.

27 czerwca: „Byliście świadkami Dobrej Nowiny”, „jednoczyliście społeczność Ząbkowic Śląskich”, „ukazywaliście Kościół takim, jakim jest”, „jesteście częścią naszych życiorysów”, „bramy miasta i drzwi naszych domów pozostają dla was otwarte”, „pokazaliście nam prawdę o tym, że życie jest piękne”, „dzięki wam mogę tu głośno wobec wszystkich powiedzieć: Jezus jest Panem!”. To tylko niektóre zdania, jakie do odchodzących z Ząbkowic Śląskich dwóch kapłanów: ks. Bogdana Wolniewicza i ks. Jana Sroki, skierowali uczestnicy uroczystego pożegnania. Msza św. i długie rozmowy po liturgii miały miejsce w minioną sobotę na Wzgórzu Świętej Jadwigi.

18 lipca: Kilkanaście ostatnich dnia przyniosło dobre wiadomości dla wielu wnioskodawców z powiatu ząbkowickiego. Pozytywnie zostały ocenione aplikacje składane przez instytucje samorządowe i podmioty prywatne. Największy zastrzyk środków dotrze na teren gminy Złoty Stok. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, tamtejszy samorząd pozyskał ponad 1,2 mln zł w ramach rządowego funduszu skierowanego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ta kwota pokryje koszt kapitalnego remontu ul. Leśnej.

22 sierpnia: Po raz pierwszy wójt gminy Ciepłowody usiłował doprowadzić do odwołania dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w listopadzie 2016 r. Przesilenie nastąpiło w trakcie burzliwej sesji Rady Gminy. Tym razem Łukasz Białkowski postanowił odwołać Beatę Lis w trybie określonym jako „przypadek szczególnie uzasadniony”.

15 września: Żadna z inwestycji drogowych, jakie miały być realizowane na drogach powiatowych wspólnie z kilkoma gminami powiatu ząbkowickiego, w tym roku nie dojdzie do skutku. Nie będą budowane chodniki w gminach: Kamieniec Ząbkowicki, Ciepłowody, Bardo i Ząbkowice Śląskie. Ma natomiast powstać wiata przystankowa w kontrowersyjnej lokalizacji przy ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich, co wg starosty jest już uzgodnione z burmistrzem. Sesja rozpoczęła się od wręczenia stypendiów dla dziesiątki najlepszych uczniów szkół średnich prowadzonych przez powiat.

11 października: „Powiedz mi jak wiele inwestujesz, a powiem ci czy masz szansę rozwoju” – takie powiedzonko ciśnie się na usta, gdy czyta się dane opublikowane przez ogólnopolski periodyk „Wspólnota” specjalizujący się w tematyce samorządowej. Autorem danych jest prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak się okazuje, w powiecie ząbkowickim jest tylko jedna gmina, w której średni poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2016 – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wzrósł i to wyraźnie. Gmina Kamieniec Ząbkowicki z kwotą 525,29 zł znalazła się na 666 pozycji. To jest bardzo mocny awans, bo wg wyliczeń „Wspólnoty”, średnia z lat 2013-2015 dawała tej gminie pozycję 1001. Te dane czynią kamieniecki samorząd niekwestionowanym inwestycyjnym liderem powiatu ząbkowickiego.

21 listopada: Twarde argumenty, a nie miękkie motywy przekonują do tego, iż miasto jest atrakcyjne. Na produkcję i mieszkalnictwo należy stawiać w pierwszym rzędzie, jeśli chce się miasto wyprowadzić ze stanu zapaści. Dochody podatkowe i wskaźniki demograficzne są obiektywnymi miernikami sygnalizującymi kondycję miasta. Takie konkluzje stawiał prof. Przemysław Śleszyński podczas otwartej debaty zorganizowanej w miniony piątek przez Wojciecha Maja – lidera klubu radnych „Ząbkowice Nasza Przyszłość”.

8 grudnia: „Cysterskie klasztory na Śląsku, czerpiące swe wzory  bezpośrednio z dokonań klasztorów saksońskich, odgrywały nieocenioną rolę w krzewieniu nowych form gospodarowania, przyczyniając się do szybkich przemian ekonomicznych regionu i wzrostu jego zamożności. Stanowiły także ośrodki propagujące nowoczesne wzorce kulturowe, skutkujące podnoszeniem się poziomu cywilizacyjnego.” Cytowane słowa pochodzą z nowej książki, której promocja miała miejsce w miniony poniedziałek w Kamieńcu Ząbkowickim.

KULTURA

8 kwietnia: Monologi bez słów. Obrazy niemal bez barw. Gesty niemal niewidoczne. Cztery niezależne od siebie biografie. Inne postacie ledwo widoczne lub istniejące domyślne. Minimalistyczne tło kolejnych sekwencji. Fotograficznie ukształtowane kadry sceny obejmujące indywidualne okoliczności lub ich sploty. Całość jak obraz rozpięty jeszcze na sztaludze malarza, bo początek i koniec są jedynie punktami wyznaczającymi zakres udostępnienia dramaturgii widzom, co wcale nie jest równoznaczne ze źródłem i celem zdarzeń. Tytuł dzieła: „Anioły umierają nocą”.

SPORT

28 listopada: Ząbkowicka biegaczka górska – Ewa Błauciak w ubiegłą sobotę (25 listopada 2017 r.) wystartowała w podsumowaniu ligi biegów górskich. Liga składa się z 150 biegów w Polsce, muszą być spełnione specjalne wymogi co do trasy, odpowiednie nachylenie i stopnień trudności trasy. W stosunku do każdego z zawodników w Polsce punktowanych jest tylko 12 najlepszych występów. Podsumowanie całego roku miało miejsce w Ustroniu na stoku narciarskim góry Czantoria Wielka. Każdy z 4 etapów to 1,8 km ciągle pod górę o nachyleniu 27%.

PRACA

24 listopada: Prawie cztery godziny, kilkunastu znaczących prelegentów, tyleż samo stoisk z ofertami, a przede wszystkim wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać się mogli pracodawcy i potencjalni pracobiorcy. Wśród uczestników wczorajszej sesji pojawił się też pewien szczególny gość imieniem Eugeniusz. Pierwsza edycja Europejskich Dni Pracodawców w Ząbkowicach Śląskich trwa – zgodnie z informacją naszego portalu – już od ubiegłego tygodnia, a wczorajsza konferencja była dynamicznym cyklem prezentacji firm znaczących na lokalnym rynku pracy powiatu ząbkowickiego.

BLOGI

1 maja: Do dziejów oświaty na Ziemi Ząbkowickiej, a zwłaszcza na temat szkolnictwa wiejskiego, źródeł jest bardzo mało. Jedynymi właściwie źródłami są sprawozdania z wizytacji biskupich. Ponieważ szkoły zakładano przy kościołach i klasztorach, urzędujący wówczas biskupi mieli obowiązek przy okazjach wizytacji, ujmować swoje spostrzeżenia na ich temat, w swoich relacjach. A już samo to, pozwala zorientować się w ogólnej sytuacji szkolnictwa.