Kolejny rok z rzędu ziębickie koło im. św. Brata Alberta w wigilię Świąt Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2017 r. zorganizowało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Ziębic.

Wigilia odbyła się na plebanii parafii św. Jerzego w Ziębicach. Udział w niej wzięło około piętnastu ziębiczan, dla których była to jedyna okazja, aby spędzić ten jakże dla nas, chrześcijan, wyjątkowy dzień w roku. Nie samotnie, lecz w kręgu innych osób.

Spotkanie rozpoczęto kolędą bożonarodzeniową, odczytaniem Pima Świętego oraz wspólnym opłatkiem. Po części opłatkowej rozpoczęto wieczerzę wigilijną. Na stołach nie zabrakło wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, pierogów oraz ryby. W trakcie uroczystości śpiewano kolędy, rozmawiano o problemach życiowych przybyłych ziębiczan oraz o planach Ziębickiego Koła im. św. Brata Alberta. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała bożonarodzeniowa atmosfera. A na zakończenie każdy z obecnych otrzymał w prezencie różaniec z Ziemi Świętej oraz prowiant na następne świąteczne dni.

Koło im. św. Brata Alberta w Ziębicach reprezentowane było tego popołudnia przez prezesa Koła – ks. Bogusława Konopkę, wiceprezesa Andrzeja Regnera, oraz członka zarządu Mariusza Szczepanowskiego.

Z kolei 12 grudnia 2017 r. w lokalu „Der Dance” miało miejsce spotkanie opłatkowe dla byłych pracowników ziębickiej oświaty zorganizowane przez dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W spotkaniu wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach Małgorzata Majewska-Stolarek, zastępca burmistrza Ziębic Tomasz Bafia, proboszcz parafii Św. Jerzego w Ziębicach ks. dr hab. Bogusław Konopka oraz proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła Rafał Hoczek. Spotkanie odbyło się w miłej i świątecznej atmosferze zarówno pełnej wspomnień, jak i planów na przyszły rok. Nie obyło się bez kolędowania, opłatka i potraw typowo wigilijnych. Panowała po prostu rodzinna aura. W spotkaniu uczestniczyło około 70 emerytowanych nauczycieli i byłych pracowników oświaty z terenu całej Gminy Ziębice z przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów Zofią Walerian oraz księgową koła ZNP w Ziębicach Ireną Skorupą.

Po tegorocznym spotkaniu nasuwa się jedna myśl. Oby więcej tego typu spotkań integrujących środowiska nauczycielskie w Ziębicach w roku kalendarzowym 2018. Podziękowania za wspaniałe przygotowanie uroczystości należą się Państwu Derkacz właścicielom lokalu „Der Dance”.