Burmistrz Marcin Orzeszek na spotkaniu z mieszkańcami w kawiarni Ząbkowickiego Ośrodka Kultury przedstawił plany rewitalizacyjne miasta na przyszły rok.

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego” zakłada inwestycje w 8 obszarach – całkowity koszt projektu to 3 412 660,95 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 2 525 430,60 zł. W jego ramach zrewitalizowane zostaną podwórka przy ulicach: Aliantów, Słowackiego, Ciasnej, Botwina (Szkolnej), Armii Krajowej i Dolnośląskiej, a także kolejna część Parku Miejskiego i stary cmentarz przy ul. 1 Maja. Projekt ten ma już zagwarantowane finansowanie i będzie realizowany w roku 2018. Ale to nie wszystkie plany inwestycje Gminy Ząbkowice Śląskie na przyszły rok.

W rozpatrywaniu jest również projekt „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to 5 562 505 zł, a dofinansowanie wyniesie 4 728 129,26.  Obejmuje on w I etapie przebudowę podwórek (Rynek 7,8,9,10), w II etapie duży teren przy ul. Ciasnej (za Izbą Pamiątek Regionalnych), następnie przebudowę samej ul. Ciasnej. Projekt ten zakłada także budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz już wykonaną inwestycję – wymianę oświetlenia ząbkowickiego rynku.

Kolejną częścią planu rewitalizacji jest remont kamienic. Dofinansowanie otrzyma 11 kamienic (Al. Niepodległości 7, Dolnośląska 15, Ziębicka 23, Żeromskiego 5, Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 1,11,13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, św. Wojciecha 8), zarządzanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami i firmę Gil Nieruchomości. Całkowita wartość tej inwestycji to 1 369 717,11 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 038 267,96 zł.

Rozpatrywane przez Zarząd Województwa są także wnioski na ul. Krzywą 11, Kamieniecką 6, Konopnickiej 2, Poprzeczną 6a, Proletariatczyków 4,23,29 oraz Rynek 32.  Decyzja o dofinansowaniu powinna zapaść w tym tygodniu – wnioski przeszły już pozytywnie ocenę formalną. Wartość projektu to ponad 1,8 mln złotych a dofinansowanie może wynieść ponad 1,4 mln zł.

Marcin Orzeszek w swoim wystąpieniu przypomniał również o innym aspekcie – rewitalizacji kolejnych części parku miejskiego (za wiaduktem przy oczku wodnym oraz przy stadionie), o których w listopadzie mówił na spotkaniu w Izbie Pamiątek Regionalnych.