Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarach wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Kosztował prawie 347 tys. zł, które zebrano dzięki kumulacji środków pozyskanych przez gminę Kamieniec Ząbkowicki.

Nowy pojazd na podwoziu Forda Transita jest określany jako „lekki” samochód ratowniczo-gaśniczy. Może służyć m.in. do ograniczania skutków skażeń, dysponuje zbiornikiem wody o pojemności 1 tys. litrów, na pokładzie znajdują się 4 aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw narzędzi hydraulicznych Weber, pompę pływającą Niagara oraz przenośny zestaw oświetleniowy Rosenbauer.

Strażacy z OSP Ożary odebrali auto pod koniec listopada, a na początku tego tygodnia odbyła się uroczysta ceremonia przekazania całego sprzętu. Zakup był możliwy dzięki wkładowi własnemu gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 150 tys. zł oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynoszącej także 150 tys. zł. Pomoc przyszła ponadto z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w postaci promesy o wartości 20 tys. zł oraz kolejnych 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostała kwota został pozyskana przez druhów OSP Ożary od sponsorów.

W uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli m.in.: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, szef Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich Bartłomiej Zarzycki oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Bogumił Hencel. Gospodarzem ceremonii byli komendant gminny OSP Grzegorz Urbaś oraz druh Mateusz Wolak z miejscowej OSP. Byli też obecni samorządowcy, strażacy-ochotnicy oraz mieszkańcy wsi. Poświęcenia nowego samochodu dokonał ksiądz Józef Mardyła – proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Ożarach. którą odprawił ksiądz Józef Mardyła. Oficjalne przekazanie auta, w obecności pocztów sztandarowych miało miejsce na placu przed remizą podczas uroczystego apelu. Matką chrzestną samochodu była  Beata Postawa – sołtys wsi Ożary. i jednocześnie matka chrzestna samochodu dokonała symbolicznego otwarcia szampana. Podziękowania za nowoczesny sprzęt wyraził druh Krzysztof Domagała – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach.

FOT: Marcin Czerniec - Facebook