Dokładnie rok temu – 7 grudnia 2016 r. zamknięto most nad Nysą Kłodzką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 łączącej Kamieniec Ząbkowicki ze Złotym Stokiem oraz okoliczne miejscowości w obu gminach. 30 czerwca br. most miał być oddany do użytkowania. Obecny termin zakończenia inwestycji to 30 grudnia 2017 r.

Inwestycję realizuje firma „Banimex” z Będzina na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Pierwotnie szacowany koszt robót to kwota 5 mln zł, ale po rozbiórce „starego” przejścia okazało się, że zakres prac wymaga zupełnej zmiany. Faktycznie bowiem niemożliwym okazało się naprawianie mostu, czego wcześniej nie przewidziano. Filary mostu były drewniane, a podpory wykazywały głęboką erozję. „Stary” most nadawał się jedynie do rozbiórki.

Jak opisywaliśmy to w naszym portalu, w DSDiK postanowiono – nie bez presji mieszkańców, samorządowców i polityków, o czym pisaliśmy w naszym portalu – wybudować nowy most. Koszt tego przedsięwzięcia wzrósł do 11,6 mln zł. Najpierw wbito na głębokości 10 m. żelbetowe wielkośrednicowe pale, na nich osadzono fundamenty nowego mostu, a następnie nałożono na pięć nowych podpór (wcześniej było ich sześć) 40-metrowej długości jednolite przęsła. Skomplikowany logistycznie transport tych elementów odbywał się z Górnego Śląska specjalnym transportem przy użyciu pojazdu o długości 48 m. Kolejny etap polegał na ułożeniu podbudowy i warstwy wstępnej nawierzchni. Aktualnie, jeśli tylko pogoda pozwoli, ułożone zostaną krawężniki, poręcze, chodniki i sama nawierzchnia bitumiczna. Finałem będzie doprowadzenie do obu przyczółków mostu nowej nawierzchni drogi. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy „w zasięgu” jest wykonanie tych wszystkich prac w terminie końca roku kalendarzowego, a nawet tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Inwestor, pod warunkiem przeprowadzenia pozytywnych prób wytrzymałościowych i dokonania kompleksowego odbioru robót, rozważa w tych terminach dopuszczenie mostu dla ruchu pojazdów osobowych i być może autobusów szkolnych.

Most drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 ma swoją historię. Oryginalne przejście nad Nysą Kłodzką wysadzili w powietrze Niemcy tuż przed zakończeniem działań wojennych w 1945 r. Rok później został prowizoryczny most ustawili żołnierze sowieccy, którzy stacjonowali  wówczas w Kamieńcu Ząbkowickim. Na początku lat 50. minionego wieku zbudowano most, który przetrwał do przełomu lat 2016 i 2017, kiedy został najpierw zdemontowany, a następnie rozebrany zupełnie. Obecna konstrukcja jest największym przedsięwzięciem inżynierii drogowej realizowanym w ostatnich latach na terenie powiatu ząbkowickiego.

Poprzednim tak znaczącym projektem była (zainicjowana w 2007 r. i zakontraktowana w 2010 r.) warta ponad 24 mln zł budowa obwodnicy Ząbkowic Śląskich. Stanowi ona największą pod względem wartości inwestycję infrastrukturalną w gminie i powiecie ząbkowickim od 1990 r. Innym realizowanym na naszym terenie dużym projektem drogowym jest remont kapitalny mostu nad Oławą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach. Wartość tego zadania to kwota ponad 1,2 mln zł. Wszystkie te zadania prowadzi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Warto też przypomnieć, że ze środków budżetowych samorządu województwa dolnośląskiego w latach 2015 – 2016 przeprowadzono kapitalne remonty ulic: Ziębickiej, Staszica, Kusocińskiego, Żeromskiego i Legnickiej w Ząbkowicach Śląskich, które jeszcze do połowy września 2017 r. stanowiły korytarz tranzytowy dla tirów.

Na realizację czeka natomiast II odcinek obwodnicy Ząbkowic Śląskich łączącej drogę krajową nr 8 ciągiem drogi wojewódzkiej nr 385. Czynny od 2014 r. odcinek I spina węzeł „Tarnów” z rondem „Kamieniecka” (w okolicy ząbkowickiej podstrefy ekonomicznej). Jak pisaliśmy w naszym portalu, wymaga on już pilnej naprawy. Zaprojektowany już odcinek II umożliwiłby przejazd w kierunku drogi wylotowej na Ziębice. Aktualnie kierowcy muszą zjeżdżać ul. Kamieniecką, poprzez wąskie gardło ul. Cukrowniczej, aby w bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu wjechać w ul. Ziębicką. Prawdopodobnie w 2018 r. modernizowana ma być ul. Cukrownicza stanowiąca drogę wojewódzką.