„Drogowa” sesja rady powiatu ząbkowickiego, której tematem przewodnim była problematyka stanu arterii krajowych i wojewódzkich przebiegających przez nasz teren oraz dróg powiatowych, jakimi samorząd administruje, nie przyniosła istotnych dla mieszkańców i kierowców wiadomości.

Gośćmi sesji, która odbyła się 30 listopada 2017 r., byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) oraz Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP). Dwie pierwsze instytucje ustami swoich reprezentantów, nie wykazały się nadmiarem prac przeprowadzonych w mijającym roku 2017, ani też jakimiś nadzwyczajnymi planami na rok 2018 i lata następne. GDDKiA prowadziła tzw. „prace utrzymaniowe” i drobne modernizacje na drogach nr 8 i 46, które przecinają powiat ząbkowicki. W odpowiedzi na pytania dotyczące szans na przebudowę jednego z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań bardzo niebezpiecznej wg statystyk, które zamieszczaliśmy w naszym portalu krajowej Ósemki z drogą wojewódzką 382 w obrębie ul. Legnickiej oraz będącego miejscem licznych kolizji zjazdu z DK8 do Tarnowa, radni usłyszeli m.in., że do czasu przeprowadzenia i zamknięcia ustaleń związanych z koncepcjami korytarza mającej powstać S8 – o czym pisaliśmy w naszym portalu – nie należy przewidywać żadnych poważniejszych modernizacji obecnego przebiegu DK8. Na pytanie o realny termin zakończenia prac planistycznych, można było usłyszeć daty sięgające nawet 2020 r. Jedynymi robotami, co do których decyzji jeszcze nie podjęto, ale rozważa się możliwość ich realizacji w bliżej nieokreślonym czasie (mowa była o roku lub dwóch latach) należą m.in.: budowa chodnika w Ząbkowicach Śląskich wzdłuż DK8 od ul. Bohaterów Getta do ul. Legnickiej, remont nawierzchni na odcinku Ząbkowice Śląskie – Braszowice oraz na odcinku od Szklar do rejonu Koźmic, a także remont mostu na skrzyżowaniu DK8 z ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach. Jeśli chodzi o DK46 analizowane są warunki budowa chodnika w obrębie miejscowości Laski.

O ile przedstawiciel GDDKiA potrafił wskazać wykonane i planowane zadania na trasach nr 8 i 46, o tyle pracownik wydelegowany przez DSDiK był niezwykle oszczędny w informowaniu o przeprowadzonych czy projektowanych przedsięwzięciach. Jedyny punktem, w którym przyznał, iż zachodzi potrzeba przeprowadzenia naprawy, dotyczył stanu technicznego… obwodnicy Ząbkowic Śląskich. Odcinek I tej nowej drogi, oddany do użytkowania w połowie 2014 r. – co relacjonowaliśmy w naszym portalu – po trzech i pół latach eksploatacji wymaga naprawy. Uskok w poprzek drogi w pobliżu estakady nad Budzówką z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa pojazdów i jak stwierdził przedstawiciel DSDiK „to jest stan bardzo niepokojący”. Kilkanaście godzin później doszło w tym właśnie miejscu do bardzo groźnie wyglądającego i fatalnego w skutkach wypadku. Jak informowaliśmy w naszym portalu, kierowca ponad 20-tonowej ciężarówki wiozącej towar do jednej z ząbkowickich hurtowni napojów, stracił z niewyjaśnionych do chwili obecnej przyczyn, panowanie nad pojazdem i spadł ze stromej skarpy. Szczęśliwie kierowcy nie stało się nic poważnego, ale pojazd i towar uległy doszczętnemu zniszczeniu. Obwodnica była wyłączona z ruchu na kilkanaście godzin w piątek i kilka godzin w sobotę po całym zdarzeniu.

Znacznie szerzej i zdecydowanie bardziej profesjonalnie zaprezentowano działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Szef tej jednostki Marek Antoni Drożdż, podczas prezentacji multimedialnej, wskazał na rozległość i zakres prac modernizacyjnych i utrzymaniowych w zakresie dróg powiatowych. Jak przyznał ilość i skala zrealizowanych projektów jest pochodną środków pozyskiwanych na ten cel z dotacji przyznawanych przez agendy rządowe i samorządu wojewódzkiego. Za mankament, dyrektor ZDP uznał praktykę przyznawania środków na remonty dróg lub ich naprawę po rozmaitych zdarzeniach meteorologicznych w okresie uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym realizację procesu inwestycyjnego (od zamówień publicznych począwszy na wykonaniu skończywszy) przed sezonem zimowym. Apelował przy tym do decydentów, aby w trosce o jakość robót i rzetelne wydatkowanie środków publicznych, przyznawali wsparcie w okresie uchwalania rocznych budżetów samorządów.

Innym tematem, jaki pojawił się podczas posiedzenia powiatowych samorządowców, była budząca spore kontrowersje i opisywana w naszym portalu sprawa planu budowy masztu telekomunikacyjnego przy ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich. Starosta Roman Fester, pytany o decyzję w tej kwestii, przyznał, iż spodziewa się jeszcze tego samego dnia pisemnego oświadczenia inwestora o wycofaniu wniosku o pozwolenie na budowę masztu w spornej lokalizacji. Wiadomość tę natychmiast podaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz i również jako pierwsi ujawniliśmy w godzinach wieczornych, że firma Emitel zrezygnowała z zamiaru ustawienia instalacji przy ul. Wrocławskiej i jednocześnie analizuje inne punkty spełniające kryteria technologiczne i mniej sporne z punktu widzenia mieszkańców. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że brane są pod uwagę tereny tzw. „górki wojskowej” lub okolica stadionu miejskiego.

Część robocza sesji przebiegała bez dyskusji, a wszystkie przedłożone radnym uchwały były przyjmowane bez uwag. Poza zmianami w budżecie rocznym oraz programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Przy tym dokumencie nie brakowało uśmieszków na twarzach radnych, szczególnie, gdy mowa była o długości obiektów pływających. Ktoś z sali zasugerował, aby zakres uchwały rozszerzyć także o statki latające. Obrady ząbkowickiego samorządu powiatowego zaczęły się wystąpieniem Małgorzaty Majewskiej-Stolarek – przewodniczącej Rady Miejskiej Ziębic, której towarzyszyła grupa radnych tej gminy. Mówczyni przekazała petycję do władz powiatu ząbkowickiego w sprawie modernizacji ul. B. Chrobrego w Ziębicach. Ulica ta, przy każdym większym opadzie deszczu, ulega zalewaniu i posadowione przy niej budynki są systematycznie dewastowane pod wpływem fal wód opadowych oraz pozostającej po nich wilgoci. Ze strony ziębickich samorządowców padł też mocny apel do przedstawiciela DSDiK o podjęcie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 395 przebiegającej przez Henryków. Obecnie bowiem stan tej trasy, którą do jednego z najcenniejszych w Polsce i Europie zabytkowych kompleksów klasztornych, zbliża się do katastrofalnego.

Na finale sesji głos zabrała przedstawicielka sołectwa Sieroszów, która podziękowała za niedawną pomoc udzieloną na rzecz ciężko chorej dziewczynki z tej miejscowości. Jak pisaliśmy w naszym portalu mała Tosia Dołyk wymagała pilnej i skomplikowanej operacji za granicą i środki zebrane na ten cel, umożliwiły sfinansowanie tego zabiegu. Obecnie KGW Sieroszów rozprowadza „Kalendarz Dobrych Serc 2018”, aby pozyskać środki na pomoc dla Jacka Chrzanowskiego. Jak piszą o nim organizatorki zbiórki: „mąż, ojciec trójki dzieci, super gość. Zapewne wielu z Was Go zna. W 2015 roku uległ wypadkowi i choć minęło już tyle czasu, wciąż porusza się na wózku i potrzebuje nieustannej rehabilitacji, co wiąże się z wielkimi kosztami. Postanowiłyśmy Mu pomóc, ponieważ wierzymy, że rehabilitacja niesie nadzieję na lepsze jutro dla Jacka i jego rodziny.”