„To moja osobista decyzja. Niezwykle trudna, ale świadoma decyzja. Dziękuję wszystkim moim wyborcom, którzy tak licznie oddali na mnie głos i zaufali mi.”

To fragment krótkiego oświadczenia, które Aleksander Ciapka przekazał portalowi „Doba.pl”. Jak dzisiaj ujawniono 18 grudnia 2017 r. zrzekł się mandatu radnego i tym samym funkcji przewodniczącego rady gminy Kamieniec Ząbkowicki. Aleksander Ciapka objął mandat radnego po wyborach samorządowych w 2014 r., w których startował z poparciem komitetu wyborczego Marka Waszczuka (który bez powodzenia startował wówczas w wyborach na wójta gminy) w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym ulice: Cichą, Kolejową od nr 1 – 22, Krzywą, Mostową, Skorolecką i Szpitalną. Uzyskał 137 głosów, a jego rywalami byli Ireneusz Dołowicz z Gminno-Powiatowej Unii Samorządowej (23 głosy) oraz Władysław Majewski z komitetu wyborców „Praworządni” (108 głosów). W trakcie kontytuowania się kamienieckiego samorządu VII kadencji został wybrany większością głosów na przewodniczącego rady gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zwołaną na jutro sesję poprowadzi zastępczyni dotychczasowego przewodniczącego radna Elżbieta Cwek. W oficjalnym porządku obrad jest m.in. planowane przyjęcie budżetu kamienieckiej gminy na rok 2018. Radni będą musieli dokonać wyboru nowego przewodniczącego. Termin wyborów uzupełniających wyznaczy komisarz wyborczy i są one możliwe jedynie w pierwszym kwartale 2018 r.