W subiektywnej prasówce – na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem Powiatu Ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów ogólnopolskich.

Express-miejski.pl (17.11.2017) informuje o środkach pozyskanych przez samorząd Stoszowic na informatyzację usług publicznych.

5 listopada Paweł Gancarz podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie projektu, którego celem jest rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Stoszowice pozyskała kolejne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 377 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 450 tys. zł. – Dzięki realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do informacji o gminie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych. Stworzona zostanie możliwość interaktywnego kontaktu drogą elektroniczną z urzędem gminy – czytamy w komunikacie urzędników. Pozwoli to na zwiększenie dostępności do różnych usług on-line, wpłynie na wzrost spraw załatwianych drogą elektroniczną, obsługa obywateli będzie sprawniejsza (skrócony czas, dostępność dla klientów), a także usprawni funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w gminie. – W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura komputerowa i serwerowa w siedzibie gminy Stoszowice co pozwoli na szybszą i efektywniejszą pracę urzędników a także zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wprowadzone zostaną dodatkowe elementy zabezpieczające i usprawniające wykonywanie kopii zapasowych oraz ich przechowywania – informuje urząd w Stoszowicach. Wykonywane będą e-usługi, których zadaniem będzie wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji pozwalających na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy urzędem, a pracownikami urzędu, jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami. Zostaną wprowadzone rozwiązania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ramach podniesienia funkcjonalności działania gminnego zarządzania kryzysowego. Ponadto planowany jest zakup infokiosków, kamer do monitoringu, uruchomienie kamer w miejscach atrakcyjnych turystycznie z dostępem online czy też stacji meteorologicznych.

Gazeta Ząbkowicka (22.11.2017) podaje wiadomość o realizacji projektów termomodernizacyjnych w gminie Stoszowice.

Są pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Kwota, jaka została przyznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynosi 2,2 mln zł. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na 3,1 mln zł. W ramach dofinansowania remontu doczekają się: budynek po gimnazjum w Budzowie, szkoła podstawowa w Grodziszczu, a także obiekt po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach, który kilka lat temu został przekształcony na cele społeczne. Aktualnie jest w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach prac wykonana zostanie kompleksowa modernizacja trzech budynków, polegająca m.in. na wymianie okien, instalacji elektrycznych, a także instalacji centralnego ogrzewania. Obiekty zostaną również ocieplone tam, gdzie jest to możliwe. W przyszłości ogrzewanie budynków przez zastosowanie pomp ciepła ma być dużo tańsze, odciążyć znacznie gminną kasę, poprawiając warunki bytowe dzieci, mieszkańców oraz pracowników OPS. Po realizacji projektu będzie również możliwe zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Stoszowicach. Są to inwestycje, w których oszczędności na opale w kilku pierwszych latach pozwolą spłacić niezbędny wkład własny projektu. Termomodernizacja tych obiektów ma się przyczynić do redukcji emisji szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla na terenie gminy oraz pozwolić na ograniczenie strat ciepła w wymienionych szkołach.

Ziębice Info (16.11.2017) podają wiadomość o bliskim finale remontu mostu drogowego w Ziębicach.

Prace budowlane przy przebudowie mostu w ciągu ul. Przemysłowej w Ziębicach idą zgodnie z planem. Planowany termin ich zakończenia to 15 grudnia 2017 r., jednak – jak informuje Piotr Matkowski z Przedsiębiorstwa Budowlanego Filar sp. z o.o., które przeprowadza prace budowlane, po zakończeniu robót należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie od nadzoru budowlanego, który ma na przeprowadzenie kontroli 3 tygodnie. Jeśli nadzór nie zgłosi zastrzeżeń można się spodziewać, że na przełomie 2017 i 2018 r. most zostanie oddany do ponownego użytku i w końcu będziemy mogli zapomnieć o objazdach.

Doba.PL (12.11.2017) udostępnia aktualne informacje dotyczące odkrytej niedawno kopalni srebra w Srebrnej Górze, co było już odnotowane w naszym portalu.

Dwa lata temu w Srebrnej Górze w aurze sensacji odkryto kopalnię srebra. W Twierdzy Srebrna Góra otwarto wystawę poświęconą temu wydarzeniu: fotografie, relacje, plany i przedmioty odnalezione w kopalni. – Kopalnia uznana wiek temu za godną zwiedzenia miała zostać udostępniona dla ruchu turystycznego na początku dwudziestego wieku. Na przeszkodzie stanęła jednak pierwsza wojna światowa, później lata kryzysu i kolejna wojna. Czas pozacierał wiele śladów – kopalnia popadła w zapomnienie – mówią odkrywcy.  13 listopada 2015 roku o godzinie 13.00 po kilku latach prac poszukiwawczych grupie pasjonatów zgromadzonych wokół Jana Duerschlag udało się wejść do zapomnianej kopalni Amalie w Srebrnej Górze. Niezwykle pomocne były publikacje Krzysztofa Krzyżanowskiego i Dariusza Wójcika oraz Tomasza Przerwy. W drugą rocznicę tego wydarzenia na Twierdzy Srebrna Góra otwarto stałą ekspozycję przedstawiające poszukiwania i pierwsze prace prowadzone w kopalni. Niezwykłe fotografie oraz towarzyszące im opisy pozwalają zwiedzającym poczuć atmosferę i emocje towarzyszące odkryciu. Na wystawie można zobaczyć przedmioty odnalezione w kopalni, a także zapoznać się z planami wykorzystania tego niezwykłego miejsca. „Amalie” ma być udostępniona dla turystów, a wokół niej powstanie miasteczko obrazujące górnicze miasteczko sprzed kilkuset lat. – Mamy zamiar stworzyć żywe miasteczko, w którym reaktywować będziemy pradawne zawody szczególnie te, które bezpowrotnie odeszły w zapomnienie. Inspiracją do wybudowania miasteczka stało się dla nas alegoryczne wyobrażenie powstałego w 1521 roku niemieckiego ołtarza gwarków Hansa Hessego w kościele św. Anny w Annabergu. Po uważnym przyjrzeniu się otoczeniu kopalni można odnieść wrażenie, że okoliczne ukształtowanie terenu od wieków czekało na realizację naszego pomysłu – mówią odkrywcy. Jak przyznają, na razie muszą się zmagać z nieprawdopodobną ilością formalności: wymaganych zgód, obostrzeń, uzgodnień. Podczas otwarcia wystawy wsparcie dla inicjatywy Jana Duerschlag wyrażali zarówno wójt gminy Stoszowice Paweł Gancarz, jak i prezes Twierdzy Srebrna Góra Emilia Pawnuk. – Gratuluję zapału w momencie poszukiwań i uporu teraz, kiedy próbujecie udostępnić kopalnię turystom, a jest niełatwa droga. Mam nadzieję, że jednak się uda i za kilka miesięcy, a nie lat, spotkamy się już w kopalni, będziemy mogli wejść do jej wnętrza i zobaczyć to, co wy już widzieliście. Trzymam kciuki za kolejną atrakcję, która przyciągnie turystów do Srebrnej Góry i gminy Stoszowice – mówi Paweł Gancarz.  – Twierdza przyciąga wspaniałych ludzi, czego od stycznia wielokrotnie doświadczyłam. Zaszczytem było dla mnie poznać pana Jana, człowieka pełnego pasji, energii i zaangażowania, to właśnie dzięki takim ludziom człowiek wylądował na księżycu. Cieszę się, że możemy mieć taką wystawę na Twierdzy i życzę, żeby wszystkie procedury udało się pomyślnie przejść, by Srebrna Góra miała ten brakujący element, jakim jest kopalnia srebra – dodaje Emila Pawnuk. Dla zgromadzonych na otwarciu wystawy przygotowano poczęstunek (nie zabrakło oczywiście tortu), a także projekcję filmu oraz pokaz starych pocztówek ze Srebrnej Góry.

Wiadomości Powiatowe (14.11.2017) relacjonują spotkanie autorskie z pisarzem, który gościł w Ząbkowicach Śląskich.

„Wieczór autorski” po ząbkowicku – tytuł zaczerpnięty z poezji Wisławy Szymborskiej brzmi bardzo poważnie. Aczkolwiek zarówno wiersz, a tym bardziej przedstawione poniżej spotkanie z pisarzem cechuje zupełnie inny klimat. Na zaproszenie koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich gościł w Ząbkowicach jeszcze młody, ale już nie początkujący autor scenariusz filmowych Jakub Małecki. Do tej pory szerzej znany przede wszystkim z głośnej powieści „Dygot”, która okazała się przełomem w jego pisarskim życiu. Powieść została nominowana m.in. do Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (uzyskując Złote wyróżnienie). W tym roku nominację do Literackiej Nagrody „Nike” zdobył tom opowiadań Małeckiego „Ślady”. Tylko patrzeć, jak wkrótce proza gościa SBP uplasuje się na pierwszym miejscu, któregoś z prestiżowych laurów naszego kraju. Jakub Małecki okazał się osobą absolutnie pozbawioną spiżu i patosu. Stworzył  swoimi opowieściami w restauracji „Arkady” przyjazną atmosferę z licznymi momentami perlistego śmiechu. Młodzież powiedziałaby – na luzie było! A jednocześnie słuchacze dostali sporą dawkę wiedzy o tzw. warsztacie pisarza, tajnikach zbierania materiałów do poszczególnych książek, udziału prawdziwych ludzkich życiorysów w tychże opowieściach. Książki Jakuba Małeckiego, mimo młodego jego wieku (35 lat) i bardzo pogodnej fizjonomii i – na szczęście – życia wolnego od większych traum, cechuje przenikliwy smutek, albo – jak autor sam zauważył – nostalgia. Czytając jego prozę ma się wrażenie, że napisał ją człowiek u schyłku życia powalony jego ciężarem. Podczas spotkania były prezentowane przede wszystkim ostatnie książki „Dygot”, „Ślady i Rdza”. Można je było kupić po bardzo okazyjnej cenie, wyznaczonej przez wydawcę. Jakub Małecki był kolejnym z kilku gości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W poprzednich latach ząbkowiczanie (mieszkańcy Ziemi Ząbkowickiej) mieli możliwość spotkania się z Janem Grzegorczykiem, Hubertem Klimko-Dobrzanieckim, Marią Czubaszek (we współpracy z firmą menadżerską Krzysztofa Kubańskiego), dwukrotnie z Joanną Bator oraz młodymi lokalnymi twórcami: Małgorzatą Szumską i Michałem Sławomirem (pseudonim). Organizacja wieczoru autorskiego nie byłaby możliwa bez życzliwości i finansowego wsparcia dwojga sponsorów. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Justyny Szulikowskiej – firma JS Nieruchomości S.A. oraz Pana Adama Pierzgi – firma Magnezyty Grochów S.A., który tym samym dołączył do grona mecenasów ząbkowickiej kultury.

Polskie Radio Wrocław (17.11.2017) udostępniło reportaż o unikalnej inicjatywie tzw. audio-archiwum miejskiego zrealizowanej w ościennym powiecie. KLIKNIJ TUTAJ, ABY USŁYSZEĆ CAŁY REPORTAŻ.

W Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie otwarto Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa. To efekt pracy młodzieży i historyków, którzy przez wakacje spotykali się z seniorami i nagrywali historię mówioną miasta (strona archiwum: www.dzierzoniowskiearchiwum.pl Zebrali mnóstwo relacji, które pozwoliły utworzyć wystawę, a także multimedialny przewodnik po mieście, który posłuży zarówno turystom jak i młodym pokoleniom. Opowiada dr Beata Hebzda-Sołogub – koordynatorka projektu: – Wybraliśmy fragmenty dotyczące historii Dzierżoniowa i na tej podstawie opracowaliśmy audio-przewodnik w postaci cyfrowej mapy z odsłuchami odsyłającymi do konkretnych miejsc w Dzierżoniowie o których opowiadali nam seniorzy Jak mówią autorzy, w większości relacji pojawiały się znane zakłady DIORA, ale nie tylko, bo można poznać inne ciekawostki. Opowiadali Wanda Nowicka, Józef Jarząbek oraz Zdzisław Miroński. Archiwum zawiera obecnie blisko 20 relacji mówionych. Część z nich wykorzystano do utworzenia audio-przewodnika oraz interaktywnej mapy – wyjaśnia Magdalena Sośnicka-Dzwonek z dzierżoniowskiego magistratu: – Będziemy mogli dowiedzieć się z mówionej historii Dzierżoniowa takich informacji, których prawdopodobnie nie tylko nie znamy, ale nigdy byśmy nie usłyszeli, bo one są, czy były do tej pory skrywane w pamięci naszych mieszkańców.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.