Prawie cztery godziny, kilkunastu znaczących prelegentów, tyleż samo stoisk z ofertami, a przede wszystkim wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać się mogli pracodawcy i potencjalni pracobiorcy. Wśród uczestników wczorajszej sesji pojawił się też pewien szczególny gość imieniem Eugeniusz.

Pierwsza edycja Europejskich Dni Pracodawców w Ząbkowicach Śląskich trwa – zgodnie z informacją naszego portalu – już od ubiegłego tygodnia, a wczorajsza konferencja była dynamicznym cyklem prezentacji firm znaczących na lokalnym rynku pracy powiatu ząbkowickiego. Wszystkich przybyłych powitali: Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Roman Fester – starosta ząbkowicki i Bartosz Kotecki – wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który poinformował, że ząbkowicki Powiatowy Urząd Pracy jest jednym z urzędów pracy najlepiej ocenianych w skali całego kraju. Wynika to z prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rankingu, w którym efektywność PUP w Ząbkowicach Śląskich za rok 2016 (które opisywaliśmy w naszym portalu) oceniono 26 pozycją w kraju. Sporym zaskoczeniem, ale też ciekawostką była aktywność Eugeniusza – robota, który witał przybywających na konferencję, a potem oficjalnie „przemówił” do zebranych, co pokazaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz (przepraszamy za jakość przekazu live, który ze względu na specyfikę pomieszczenia daleki jest od właściwej jakości).

Europejskie Dni Pracodawcy 2017 zaczynają się w Ząbkowicach Śląskich #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo – relacja wkrótce na naszym portalu.

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Czwartek, 23 listopada 2017

Po oficjalnych wystąpieniach był czas na robocze prezentacje pracodawców. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel polskiej gałęzi francuskiego koncernu „Baud”, który ma siedzibę przy ul. Ludwika Waryńskiego w Ząbkowicach Śląskich. Poinformował, że w planach jego firmy jest skok rozwojowy poprzez planowany zakup nowej lokalizacji w naszym mieście i wybudowaniu tamże od podstaw zakładu produkcyjnego. Zasłaniając się tajemnicą negocjacji, nie ujawnił miejsca planowanego przedsięwzięcia, choć nieoficjalnie mówi się, że chodzi o część nieruchomości w ząbkowickiej podstrefie ekonomicznej „Invest-Park” położonej przy ul. Kamienieckiej. Docelowe zatrudnienie, jakie ma być uzyskane to 100 miejsc pracy. Drugim mówcą był reprezentant ząbkowickiej spółki „MiK”, której siedziba mieści się przy ul. Melioracyjnej. Operująca na kilku obszarach produkcji firma ma stabilną kondycję i również poszukuje pracowników. Akcentując polskość kapitału spółki, prelegent zwracał uwagę na fakt, że podmiot jest bardzo mocno związany z naszym miastem, przez co ceni sobie kapitał ludzki tworzony w oparciu o mieszkańców ziemi ząbkowickiej. W podobnym kierunku szła wypowiedź właściciela firmy „Agrowiec” ze Starczówka, który bardzo mocno podkreślał troskę o patriotyzm gospodarczy i zasadę tworzenia w załodze firmy relacji partnerskich opartych o współdziałanie i kreatywność.

O zapotrzebowaniu na rzetelnych pracowników w rozwijających się firmach: „Zbylbruk” z siedzibą w Bobolicach, ząbkowickich „Legrand” (czyli dawnym „Faelu”) oraz „Zumet” oraz „Carota” z Barda mówiły osoby reprezentujące działy kadr tych podmiotów. Z wszystkich tych wypowiedzi wynikała potrzeba zatrudnienia osób o rozmaitym przygotowaniu zawodowym, ale też otwartych na osobisty rozwój. Pracowitość, dyspozycyjność i wielorakie umiejętności są też oczekiwane przez pracodawców, którzy na naszym terenie poszukują kadr. Przed zebranymi wystąpili przedstawiciele: „LG Chem” z Biskupic Podgórnych, „Adecco” i „Randstad Polska” z Bielan wrocławskich. Miały też miejsce prezentacje Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Fundacji Krzyżowa.

Poza wspomnianymi wyżej wystąpieniami w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w sąsiedniej sali wykładowej czynne były stoiska poszczególnych pracodawców i instytucji wspomagających rynek pracy. Zainteresowani mogli swobodnie uzyskać wszelkie możliwe informacje dotyczące warunków zatrudnienia w poszczególnych firmach uczestniczących w Europejskich Dniach Pracodawcy w Ząbkowicach Śląskich, ale także dowiedzieć się o innych dostępnych ofertach z rynku pracy w powiecie, województwie oraz spoza granic kraju.

Przez cały czas wczorajszej konferencji pomiędzy uczestnikami krążył Eugeniusz. Humanoidalny robot witał gości, „przypominał” o tematyce spotkania, „nawiązywał” kontakt z „wybranymi” przez siebie osobami, a niektórym, szczególnie paniom, „proponował” taniec lub „prawił” rozmaite komplementy. Niektórzy, szczególnie uczniowie, robili sobie z Eugeniuszem selfie lub sprawdzali jego umiejętności lingwistyczne, bo okazało się, iż robot „mówił” również w języku angielskim. W kuluarach trwały też poważne rozmowy pracodawców, którzy wymieniali się doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracowników. Tematem konferencji były bowiem „wyzwania współczesnego rynku pracy oraz zatrudnienie i bezrobocie XXI wieku”. W chwili, gdy publikujemy niniejszą relację, trwa już druga część konferencji – tym razem w ząbkowickim starostwie powiatowym. Jej przebieg przekażemy wkrótce w ramach naszego stałego serwisu PRACA.