Edward Szulin ma wygaszony mandat radnego w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Trwająca już prawie rok procedura związana z zarzutem naruszenia przez niego zakazu działalności gospodarczej na mieniu gminnym doszła do punktu, w którym w wyniku zarządzenia zastępczego wojewody dolnośląskiego, dotychczasowy radny jest wykluczony z prac w radzie.

15 listopada 2017 r. wojewoda dolnośląski podpisał stosowny dokument i został on już przekazany radnemu. Zanim zapadła ta decyzja, wymagała ona akceptacji ministra spraw wewnętrznych i administracji, co oznacza, iż jej uzasadnienie zostało zweryfikowane ponownie. Omawiając postanowienie, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wykazał, iż Edward Szulin naruszył art. 27f. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego radni nie mogą prowadzić w żadnej formie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której otrzymali mandat. Co więcej, w dalszej części sentencji zarządzenia zastępczego wojewoda podkreślił, iż nie ma znaczenia czy dane mienie stanowi 100-procentową własność gminy. Wobec faktu, iż rada kamienieckiej gminy nie rozstrzygnęła w drodze uchwały oraz w przewidzianym ustawowo terminie uchwały o wygaszeniu mandatu radnemu, do czego została wezwana przez wojewodę dolnośląskiego po przeprowadzonym wcześniej kilkumiesięcznym postępowaniu wyjaśniającym, konieczne było działanie wojewody w tej sprawie.

O sprawie Edwarda Szulina pisaliśmy już w naszym portalu. Obecnie może on sięgnąć po tryb odwoławczy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Skutkiem natychmiastowym zarządzenia jest wyłączenie Edwarda Szulina z pracy i głosowań w radzie gminy Kamieniec Ząbkowicki.