Burmistrz Marcin Orzeszek 4 grudnia 2017 roku przedstawi plany rewitalizacyjne Ząbkowic Śląskich.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 w Kawiarni Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie i zapoznanie się z planami rewitalizacji naszego miasta.

9 listopada burmistrz na spotkaniu w Izbie Pamiątek Regionalnych przedstawił już plany kontynuacji rewitalizacji Parku Miejskiego. Na spotkaniu 4 grudnia zaprezentowane zostaną plany dotyczące podwórek, ulic i kamienic. Serdecznie zapraszamy!