W grudniu bieżącego roku rusza w szkołach gminnych projekt „Centrum Nauki w Gminie Ziębice”. Po podpisaniu przez burmistrza Ziębic oraz skarbnika naszej gminy umowy z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego można napisać, że ciężka praca wielu osób została doceniona, a projekt stworzony na przełomie 2016 i 2017 roku dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Ziębice otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 500 000 zł.

Koordynatorem działań w fazie tworzenia projektu było Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Jednak szczególne słowa uznania należą się dyrektorom szkół, w których realizowany będzie projekt: Pani Magdalenie Pałasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Pani Dorocie Hirkowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Pani Elżbiecie Płonka – Cichowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz Panu Mariuszowi Szczepanowskiemu – Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Ziębicach, a także koordynatorom projektu w każdej placówce: Pani Agnieszce Bombie i Pani Magdalenie Masłowskiej – Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie, Pani Ewelinie Zawaryńskiej i Pani Urszuli Trębacz- Chylińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Pani Magdalenie Śledź z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach oraz Pani Dorocie Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. To dzięki ich wielomiesięcznej pracy budżet Gminy Ziębice zostanie wzbogacony o prawie pół miliona złotych, a środki z projektu przeznaczone będą na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w latach 2017-2019.

Pozyskanie tak dużej kwoty to jedna sprawa. Teraz jednak przyszedł czas na równie wymagający, jeśli nie bardziej skomplikowany, dwuletni proces realizacji i wdrażania projektu w placówkach. A po zakończeniu projektu w 2019r. przyjdzie czas na jego rozliczenie. W proces ten włączył się z pełnym zaangażowaniem Urząd Miejski w Ziębicach, a dokładnie Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji, którego Naczelnikiem jest Pan Rafał Śledź. Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji będzie koordynował dalsze prace gminnego zespołu do spraw realizacji projektu. Dzięki fachowej pomocy pracowników Wydziału Pana Mateusza Geronia i Pana Wojciecha Zioły rozpoczęto już we wrześniu pracę nad wdrożeniem projektu w naszych szkołach.

Dziękując wszystkim wyżej wymienionym osobom jestem przekonany, że całe przedsięwzięcie przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół oraz rozwoju intelektualnego naszych dzieci na miarę ich możliwości.

Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach