Burmistrz Marcin Orzeszek w ramach „Ciekawych czwartków w Dworze Kauffunga” przedstawił plany rewitalizacji kolejnych części Parku Miejskiego. Nową odsłonę zyska park za wiaduktem wzdłuż ul. Powstańców Warszawy oraz park między stadionem miejskim i basenem.

W części za wiaduktem zostanie wyczyszczone oczko wodne, nad którym postawiona zostanie  altana rekreacyjna. Oprócz nowych ławek, latarni czy koszy na śmieci, znajdą się w tej część również domki dla owadów, dla ptaków, stoliki do gry w szachy. Wyznaczona została także strefa rekreacyjna, na której zamontowany może być plac zabaw lub siłownia zewnętrzna. Zachowany zostanie układ alejek, które będą miały nawierzchnię mineralno-żywiczną.

Część przy stadionie będzie realizowana dwuetapowo.  W pierwszym etapie powstanie stacja ćwiczeń, plac zabaw i ogródek dydaktyczny. W dolnej części tego parku stanie także altana parkowo-edukacyjna, która będzie mogła być wykorzystywana przez uczniów szkół, korzystających na lekcjach biologii z ogródka dydaktycznego. W tej części powstanie dużo trawników, na których w wolnej chwili będzie można odpocząć na kocu, zorganizować piknik z rodziną lub przyjaciółmi.  Podobnie jak w parku za wiaduktem alejki zostaną wyłożone nawierzchnią ekologiczną. W drugim etapie zostanie dołożony Mini Park Linowy, WC oraz Mini Arboretum z dużym zegarem słonecznym. Takie arboretum to kolejne ciekawe miejsce, pokazujące różne gatunki roślin, ułatwiające naukę biologii uczniom z ząbkowickich szkół.

W obu częściach naszego parku powstanie dużo nowych nasadzeń: bylin, krzewów i drzew. Uporządkowany wcześniej zostanie oczywiście istniejący już drzewostan.