Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 525 340,60 zł na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Ząbkowicach Śląskich”.

Całość projektu opiewa na wartość 3 412 660,95zł. W ramach tego projektu zostanie zrewitalizowany park miejski w części za wiaduktem (wraz z oczkiem wodnym), stary cmentarz przy ul. 1 Maja, a także podwórka przy ulicach: Armii Krajowej, Dolnośląskiej, Ciasnej, Szkolnej (Botwina), Słowackiego, Aliantów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dofinansowanie w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POOIIŚ 2014-2020. Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Ząbkowicach Śląskich”.