Wychowanie patriotyczne znajduje szczególne miejsce w gminnych placówkach oświatowych. Uczniowie nie tylko czczą symbole narodowe oraz świętują obchody ważnych rocznic, ale także zapoznają się z historią naszej Ojczyzny.

Próbują także poznać dzieje swoich przodków. A przecież korzenie wielu mieszkańców naszej gminy sięgają Kresów Wschodnich. To tam rozkwitała polskość i tam urodziło się wielu z nas.  Ale oprócz tych z naszych przodków, którzy osiedlili się na ziemiach odzyskanych, wielu pozostało na wieki na pustych i przez wiele lat dewastowanych cmentarzach pełnych polskich nazwisk.

Z myślą o tych niszczejących enklawach polskości na terenie dzisiejszej Ukrainy Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, wraz z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Ziębice wzięło udział w akcji Telewizji Polskiej „Znicze na Kresy Wschodnie” w ramach inicjatywy „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dzięki hojności naszych przedszkolaków i uczniów udało zebrać się kilkaset zniczy, które rozświetlą polskie cmentarze w długie ciemne listopadowe wieczory. W tegorocznej akcji zbierania zniczy udział wzięły następujące placówki oświatowe:

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W NIEDŹWIEDZIU
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH wraz z klasami gimnazjalnymi
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZIĘBICACH
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE
  • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZIĘBICACH
  • PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W HENRYKOWIE
  • PRZEDSZKOLE NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBNOWIE
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZIĘBICACH

Dziękuję wszystkim darczyńcom za hojność i patriotyczną postawę.

Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach