„W tym roku nie powstanie choćby częściowe uzbrojenie terenów w strefie ekonomicznej w Ząbkowicach.” Taką wiadomość radny Wojciech Maj umieścił wczoraj na swoim profilu Facebook. Okazuje się, że podczas wczorajszej sesji ząbkowicka Rada Miejska ścięła plan wydatków na budowę drogi dojazdowej do ząbkowickiej podstrefy ekonomicznej o 175 tys. zł i tym samym w tym roku to zadanie nie będzie zrealizowane.

Formalną przyczyną wycięcia tego projektu z tegorocznych planów inwestycyjnych, których mizerną (niemal zerową) realizację za pierwsze półrocze omawialiśmy w naszym portalu, był brak uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w zakresie wpięcia planowanej przez gminę drogi z arterią wojewódzką przebiegającą w pobliżu obszaru podstrefy.

Warto przypomnieć, że…

  • na wniosek burmistrza Marcina Orzeszka radni w czerwcu br. zgodzili się na zaciągnięcie kredytu w kwocie ponad 1,5 mln zł, z części której planowano m.in. pokryć koszt budowy drogi do tej części ząbkowickiej podstrefy, która pozostaje niezagospodarowana. Uruchomiona w 2010 r. część podstrefy jest skomunikowana z obwodnicą miasta, czyli drogą wojewódzką tuż za rondem przy ul. Kamienieckiej, a dalej z drogą krajową nr 8.
  • po wystąpieniu burmistrza Marcina Orzeszka w trakcie relacjonowanej przez nasz portal sesji Rady Miejskiej w grudniu 2016 r., gdy uchwalano budżet na rok 2017, większość radnych ostro oponowała i w konsekwencji głosowała przeciw wnioskowi radnego Wojciecha Maja, aby wpisać w plan inwestycji gminnych na rok 2017 kwotę 250 tys. zł właśnie na uzbrojenie ząbkowickiej podstrefy ekonomicznej.

Tymczasem…

W serwisie internetowym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (do której należy podstrefa ząbkowicka o łącznej powierzchni nieco ponad 6 ha) na początku października 2017 r. pojawiło się ogłoszenie o przetargu na drugą część działki WSSE w Ząbkowicach Śląskich. Oferty na tę wynoszącą nieco ponad 3,5 ha można składać do 28 listopada br. Jeśli w wyniku tego postępowania zostanie wyłoniony inwestor, otrzyma on pomoc publiczną, w tym zwolnienia podatkowe. Częścią takiej pomocy jest również uzbrojenie terenu potencjalnej inwestycji finansowane przez samorząd. Tak więc jeśli nie w tym roku, to w 2018 – o ile inwestor kupi teren – wybudowanie drogi będzie nieodzowne i gmina ten ciężar będzie musiała podjąć. Cena wywoławcza przeznaczonej do sprzedaży działki to kwota 974 543 zł. Gdyby – zgodnie z ubiegłorocznym wnioskiem radnego Wojciecha Maja, teren był kompletnie przygotowany, cena sprzedaży mogłaby być znacząco wyższa. Praktyczne wycofanie budowy drogi z budżetu budzi tym większe zaskoczenie.

W okolicy…

Gmina Ząbkowice Śląskie, o czym pisaliśmy w naszym portalu, przez ostatnich siedem lat nie podjęła działań, które przełożyłyby się na przygotowanie infrastrukturalne terenu ząbkowickiej podstrefy ekonomicznej dla inwestorów. W sąsiednim Bardzie tylko w tym roku, dzięki pozyskanej od Urzędu Marszałkowskiego dotacji w wysokości ponad 2,3 mln zł zostanie przygotowana duża nieruchomość pod projekt biznesowy. Gmina Bardo zabiega też o włączenie swoich nieruchomości w obszar wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Z kolei w ościennych Stoszowicach taki sam plan powiódł się i w tym roku do obszarów inwestycyjnych wałbrzyskiego „Invest-Parku” włączono decyzją Rady Ministrów pond 15 ha, co oznacza, że w naszym powiecie największym areałem dla kreowania biznesu dysponuje właśnie gmina Stoszowice. Tymczasem – jak informowaliśmy w naszym portalu – po siedmiu latach swoją działalność zawiesiła firma w ząbkowickiej podstrefie. Grupa Polenergia uznała w 2017 r., że działalność w Ząbkowicach Śląskich nie mieści się w planach biznesowych spółki.

Dzisiaj…

Po opublikowaniu raportu Polskiej Akademii Nauk na temat kondycji polskich miast, w którym Ząbkowice Śląskie zostały umieszczone w wąskiej grupie ośrodków w stanie zapaści społeczno-gospodarczej, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Maj, zaprosił autora raportu – prof. Przemysława Śleszyńskiego na spotkanie z mieszkańcami. Jak informowaliśmy wcześniej, konferencja odbędzie się dzisiaj o godz. 17:00 w sali ślubów ząbkowickiego Ratusza.