Każda społeczność lokalna – na przykład Bardo – ma za sobą, zapisaną w kronikach, przeszłość oraz mniej lub bardziej projektowaną przyszłość, czasem jednak nie dość uświadamiamy sobie, że początek tego, co wydarzy się i co będzie składnikiem przyszłości, dzieje się już dzisiaj w naszym środowisku społecznym.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane poprzez formularz TWOJA INFORMACJA.