Odbyła się prezentacja długo oczekiwanej monografii pt. „Wokół dziejów miasta 730 lat Ząbkowic Śląskich”. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, jaka odbyła się wiosną 2017 r. i skupiła elitę badaczy przeszłości, którzy przez pryzmat swoich naukowych dociekań ukazali wybrane aspekty historii naszego miasta.

„Jesteśmy tutaj ponad 70 lat, miasto ma ponad 700 lat” – zauważył na wstępie Kamil Pawłowski i podkreślił, że historiografia Ząbkowic Śląskich nie przestaje być wyzwaniem dla historyków oraz dla fachowców z różnych dziedzin nauki. Polskość miasta jest bowiem cząstką jego historii, która zasługuje na zbadanie i opisanie w całości. Jest wprawdzie już szereg opracowań, ale w wyniku żmudnych poszukiwań i analiz, wiedza na temat życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, religijnego i innych sfer rozwija się. Wydanie książki pt. „Wokół dziejów miasta 730 lat Ząbkowic Śląskich” jest pierwszym tak szerokim projektem naukowym, który – według zapowiedzi Kamila Pawłowskiego – ma być kontynuowany w latach następnych pod wspólnym hasłem „wokół dziejów miasta”.

Ponad 260 stron książki to zbiór autoryzowanych materiałów przedstawianych w trakcie konferencji naukowej, która odbyła się 22 i 23 kwietnia 2017 r. w ramach kalendarza obchodów 730-lecia Ząbkowic Śląskich. Wszystkie teksty recenzował prof. dr hab. Tomasz Przerwa, a ich redakcją, projektem okładki i korektą zajmował się osobiście Kamil Pawłowski – jednocześnie autor wstępu do książki. W kolejnych rozdziałach, opatrzonych ikonografią, można przeczytać 17 artykułów. Dotyczą one kolejno:

 • dokumentów ząbkowickiego klasztoru dominikanów,
 • archiwaliów Księstwa Ziębickiego,
 • przestępczości w czasach habsburskich,
 • zjawisk astronomicznych i atmosferycznych w okresie XVI – XVIII wieku,
 • losu unikatowego epitafium znajdującego się w kościele pw. Św. Anny,
 • postaci pierwszego burmistrza Ząbkowic Franza Polenza,
 • ząbkowickich fotografów i fotografii z XIW wieku,
 • historii gminy żydowskiej na w XIX i XX wieku,
 • dziejów ząbkowickich pożarników,
 • aktywności sportowej po II wojnie światowej,
 • przedsiębiorczości na terenie Ząbkowic po 1945 roku,
 • gotyckich fresków w cerkwi Św. Jerzego,
 • gotyckiej architektury sakralnej na przykładzie kościoła pw. Św. Anny,
 • rzeźby gotyckiej na przestrzeni XV i XVI wieku,
 • hełmów wież ząbkowickiego zamku i szans ich odtworzenia,
 • muzeum regionalnego i jego zbiorów w latach 1912 – 1948,
 • zabytkowych instrumentariów organowych w kościołach pw. Św. Anny i pw. Św. Jadwigi.

Wczorajsze spotkanie w ząbkowickim ratuszu poprowadził Kamil Pawłowski – inicjator relacjonowanego przez nasz portal 2-dniowego sympozjum i jednocześnie redaktor wyjątkowego zbioru tekstów poświęconych szerokiej palecie obszarów, które stanowiły przejaw funkcjonowania i rozwoju społeczności miejskiej Ząbkowic Śląskich. Licznie przybyłych pasjonatów historii miasta powitała Helena Wolnik-Kliber – dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej. Ta instytucja kultury po raz kolejny podjęła się roli wydawcy ambitnej treściowo publikacji adresowanej do mieszkańców i gości, a wśród nich przede wszystkim do osób interesujących się przeszłością obchodzących w tym roku kolejny jubileusz Ząbkowic Śląskich. Pani dyrektor zaakcentowała szczególną rolę Kamila Pawłowskiego w realizacji tego przedsięwzięcia i wyraziła także wdzięczność wobec obecnego w sali reprezentacyjnej ratusza burmistrza Marcina Orzeszka za wyasygnowanie środków budżetowych na wydanie 300 egzemplarzy książki. Kamil Pawłowski dziękował z imienia i nazwiska autorom wszystkich zamieszczonych w książce interesujących referatów. Słowa uznania skierował do osób, które wspomagały go bezpośrednio w realizacji projektu wydawniczego. Wymienił tu: Helenę Wolnik-Kliber, Ewę Pazdioarę, Kamila Ciepierskiego i Jerzego Organiściaka.

Wszyscy przybyli na jej prezentację zostali nią obdarowani. Jak się dowiedzieliśmy, książkę można wypożyczać w bibliotece ratuszowej i jej filiach. We wstępie do książki Kamil Pawłowski napisał m.in.: „Wyrażam w tym miejscu nadzieję, że niniejszy tom studiów poświęconych historii, architekturze i sztuce Ząbkowic Śląskich, stanowić będzie początek cyklu wydawniczego, który wypełni lukę w powojennej historiografii miasta.” Podsumowując pracę nad monografią podczas wczorajszego spotkania, dodał ponadto, iż „dobrze stałoby się, gdyby książka trafiła do ząbkowickich szkół, do nauczycieli historii i tą drogą do młodego pokolenia, aby wzbudzać pasję poznawania i więź z małą ojczyzną”.