W ubiegłym tygodniu w powiecie ząbkowickim odbywały się Europejskie Dni Pracodawców 2017. Kulminacją wydarzeń była dwudniowa konferencja pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy – zatrudnienie i bezrobocie XXI wieku”. Relacjonowaliśmy w naszym portalu pierwszy dzień tego sympozjum, który poświęcony był głównie pracobiorcom. Dzień drugi skupiony był na problemach, jakie na co dzień rozwiązywać muszą pracodawcy.

Przybyłych powitali wspólnie starosta ząbkowicki Roman Fester oraz Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Wśród uczestników byli szefowie wielu instytucji oraz menedżerowie lokalnych firm. Obecni też byli niektórzy powiatowi radni oraz burmistrz Ziębic Alicja Bira.

Jako pierwsza głos zabrała Ewa Grzebieniak – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W prezentacji pt. „Zmieniamy rynek pracy – pomagamy dolnoślązakom”, prelegentka wyczerpująco omówiła sytuację w powiecie ząbkowickim na tle uwarunkowań panujących w całym regionie. W świetle statystyk, jakimi dysponuje DWUP, wg stanu na koniec października 2017 r. zarejestrowanych było na naszym terenie 2506 osób tj. 3,5% bezrobotnych w województwie. W powiecie ząbkowickim występuje większa dynamika spadku bezrobocia w powiecie niż w województwie (powiat – 20,5%, województwo – 16,4%), ale  stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim wyniosła 11,9%, zaś w województwie dolnośląskim jedynie 6,1%. W okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. do ząbkowickiego urzędu pracy zgłoszono 2467 ofert pracy, (tj. 1,8% wszystkich ofert w województwie) w tym: 1723 oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 1143 oferty pracy sezonowej, 1029 ofert pracy subsydiowanej oraz 551 ofert aktywizacji zawodowej. Pracę w tym okresie podjęło 2767 bezrobotnych (tj. 4,4% wszystkich bezrobotnych, którzy podjęli pracę w województwie), w tym 2181 osób pracę niesubsydiowaną. Na programy na rzecz promocji zatrudnienia w ciągu minionych 10 miesięcy bieżącego roku wydano z Funduszu Pracy w powiecie ząbkowickim kwotę 6,89 mln zł (4,2% wszystkich środków wydanych w regionie). Aktywizacją zawodową objęto 999 bezrobotnych (5,9% bezrobotnych objętych aktywnymi formami w całym województwie).

Jak poinformowała Ewa Grzebieniak, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich za całokształt działalności w 2016 r. otrzymał nagrodę specjalną przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcie wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej programów aktywizacji zawodowej i efektywne działania na rzecz rynku pracy. Zajął też pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim w rankingu 26 powiatowych urzędów pracy przygotowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Innym bardzo istotnym wątkiem, jaki poruszano podczas drugiego dnia konferencji, która tym razem miała miejsce w siedzibie ząbkowickiego starostwa, była problematyka zatrudniania obcokrajowców. Tematykę tę omówiły: przedstawicielka Straży Granicznej kapitan Agnieszka Tondytko-Mróz oraz przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy Aneta Pruchniewska. Obie panie, bardzo drobiazgowo objaśniały uwarunkowania prawne dotyczące pobytu obcokrajowców w naszym kraju oraz zasad regulujących podejmowanie przez nich pracy. Niewątpliwie kluczową jest rola Straży Granicznej, której funkcjonariusze na co dzień weryfikują prawo i legalność pobytu obywateli państw obcych oraz tzw. bezpaństwowców na terenie Polski. Kwestie związane z nowelizacjami Kodeksu Pracy omówił Zdzisław Kowalski – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy z Kłodzka, a na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego mówiła Renata Wojdag z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Konferencję, która 23 i 24 listopada 2017 r. skupiała pracodawców i pracobiorców, poprzedziły inne, nie mniej wartościowe spotkania.

14 listopada 2017 r. odbyły się indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego. Na zainteresowanych, którzy poszukiwali pracy u naszego zachodniego sąsiada, czekali polski oraz niemiecki doradca EURES, którzy informowali osoby o wolnych miejscach pracy oraz warunkach życia i pracy w Niemczech

15 listopada 2017 r. w ramach dni otwartych organizowanych podczas „Europejskich Dni Pracodawców” uczniowie klasy maturalnej kierunku ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich mieli okazję zwiedzić siedzibę oraz poznać zasady funkcjonowania Multiagencji Ubezpieczeniowej Conditor w Ząbkowicach Śląskich. Podczas kilkugodzinnego spotkania uczniowie podzieleni na pięć grup poznawali poszczególne stanowiska pracy wykonując powierzone im zadania, których wykonanie było oceniane. Uczniowie poznali zasady pracy na każdym stanowisku występującym w firmie  od sprzedaży bezpośredniej, przez działania marketingowe do szczebla zarządzania. Po zakończeniu wykonywania zadań punktacja uzyskana przez poszczególne zespoły została podsumowana a zwycięscy nagrodzeni  pucharem oraz pamiątkowymi medalami. Praktyczne poznanie poszczególnych stanowisk pozwoliło uczestnikom skonfrontować swe wyobrażenia o pracy w branży ubezpieczeniowej  z rzeczywistością  a tym samym pozyskać wiedzę, która przyda się na rynku pracy po ukończeniu nauki.

16 listopada 2017 r. uczniowie klasy maturalnej kierunku mechanicznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich zwiedzili zakłady  Legrand Polska Sp. z o.o. oraz MiK Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich. Podczas zwiedzania hal produkcyjnych uczniowie poznali procesy produkcyjne, montażowe oraz produkty które powstają w ich wyniku.  W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zobaczyć również ,,surowe” materiały których używa się do produkcji oraz dowiedzieć się ciekawych informacji na temat systemu kontroli jakości.  Dzięki przejściu wszystkich działów znajdujących się w zakładach uczniowie zdobyli informacje dzięki którym mają realistyczny pogląd na proces produkcji od podstaw, aż do momentu przygotowania zapakowanego towaru gotowego do odbioru przez klienta. Jest to wiedza o tyle cenna, że pozwala w dużej części przyszłemu absolwentowi odpowiedzieć sobie na pytanie czy odnalazłby się  na którymś ze stanowisk które mógł obserwować.

17 listopada 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie z grupami młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Było to kolejne spotkanie uczniów z rynkiem pracy w tracie trwających od 14 listopada „Europejskich Dni Pracodawców”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć urząd od środka oraz uzyskać informacje z zakresu działalności urzędu i form skierowanych do osób bezrobotnych i możliwego wsparcia przyszłych absolwentów. Podczas spotkania grupy uczniów zostały oprowadzone po budynku PUP z wytłumaczeniem w którym pomieszczeniu załatwi się daną sprawę. W kolejnej części spotkania była prowadzona dyskusja na temat rynku pracy, kompetencji i predyspozycji zawodowych a jej uczestnicy mogli zadawać pytania z czego chętnie korzystali.