Jubileusz 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Ziemi Ząbkowickiej był doskonałą okazją do wspomnień. Środowisko miłośników turystyki i znawców piękna naszego mikroregionu jest bardzo aktywne, czego dowodem jest m.in. zaprezentowana na uroczystości książka poświęcona dziejom turystyki i krajoznawstwa w Ząbkowicach Śląskich.

W minioną sobotę (4 listopada 2017 r.) spotkali się niemal wszyscy działacze ząbkowickiego oddziału PTTK oraz sympatycy i współpracownicy tej jednej z najbardziej zakorzenionych w naszym społeczeństwie organizacji. Uroczystą akademię poprowadzili: Stanisław Grochociński, który otrzymał tytuł honorowego prezesa  oddziału (przez wiele lat pełnił funkcję prezesa oddziału) oraz obecny jego prezes Jerzy Piasecki. W bardzo osobistym tonie nestor ząbkowickiej turystyki Stanisław Grochociński przybliżył okoliczności, które pół wieku temu sprawiły, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze skupiło wielu pasjonatów regionalistyki. Początki nie były łatwe, ale zapał społeczników był silniejszy. Ząbkowickie PTTK rozwijało się prężnie. Organizowało systematycznie coraz więcej imprez turystyki kwalifikowanej oraz rozmaitych przedsięwzięć integrujących zarówno osoby spragnione aktywnego wypoczynku, jak i zainteresowane poznawaniem pięknych zakątków Ziemi Ząbkowickiej i szerszej okolicy oraz historii tych miejsc. Prowadzono także profesjonalne szkolenia dla przewodników turystyki, które uczyniły Ząbkowice Śląskie ważnym ośrodkiem krajoznawstwa w skali całego kraju.

Na uroczystość 50-lecia do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury przybyli przewodnicy i działacze PTTK z Opola, Kamiennej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka, Stronia Śląskiego i Nowej Rudy. Nie szczędzili oni serdecznych powinszowań i sentymentalnych nawiązań ze współpracy z członkami ząbkowickiego oddziału  PTTK. Życzenia złożyli również, obecni na uroczystości, lokalni samorządowcy ze starostą Romanem Festerem i burmistrzem Marcinem Orzeszkiem na czele. Ważnym akcentem jubileuszu było wręczenia nagród i wyróżnień dla osób zasłużonych dla ząbkowickiego oddziału PTTK. Srebrną honorową odznaką uhonorowani zostali: Bartosz Grygorcewicz i Stanisław Korzępa, brązową Andrzej Jurasz, a Marek Jechna otrzymał odznakę zasłużonego wśród młodzieży.  Swego rodzaju upominkiem dla wszystkich przybyłych na uroczystość stał się recital Jadwigi Adamskiej, która dobrała na tę okazję repertuar z motywem wędrówki.

Kolejnym punktem programu była wygłoszona przez Jerzego Organiściaka,  prelekcja pt. „50 lat Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich”.  Na ekranie pojawiła się seria archiwalnych zdjęć ukazujących twarze, dokumenty i zdarzenia z całego półwiecznego kalendarza aktywności ząbkowickich krajoznawców. Prezentacja ta była skrótem, wydanej przez prelegenta książki pt. „Zarys turystyki i krajoznawstwa w Ząbkowicach Śląskich”. Egzemplarze 100-stronicowej, starannie edytowanej książki otrzymali wszyscy goście uroczystości. Zainteresowani jej treścią mogą dotrzeć do niej poprzez stronę internetową oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich.

W kuluarach sali widowiskowej ZOK można było obejrzeć wystawę znaczków, plakatów i zdjęć ze wszystkich imprez turystycznych, jakie były organizowane przez minione 50-lecie ząbkowickiego PTTK. Goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, a po zakończeniu części oficjalnej miało w pobliskiej restauracji „Pod Arkadami” miało miejsce spotkanie wspomnieniowe grona ząbkowickich przewodników turystycznych.