Janowiec w gminie Bardo, Baldwinowice w gminie Ciepłowody oraz Nowina i Kalinowice Górne w gminie Ziębice – trwają prace nad tym, aby w tych miejscowościach powstały wioski tematyczne. W Rancho Lavender w Baldwinowicach odbyły się warsztaty, podczas których przedstawiciele tych wiosek (a także Brzeźnicy w gminie Bardo oraz Ciepłowód) wypracowywali swoje koncepcje na wioski tematyczne.

Była to pierwsza część z zaplanowanego przez Stowarzyszenie LGD „Qwsi” cyklu spotkań zmierzających do utworzenia w powiecie ząbkowickim wiosek tematycznych. Pierwszym krokiem podjętym przez „Qwsi” była organizacja konferencji, która odbyła się 20 września br., która była relacjonowana w naszym portalu.

Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy rysowali mapy swoich wsi i analizowali ich zasoby, a także opisywali talenty mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Zajęcia poprowadził Krzysztof Szustka, ekspert w zakresie odnowy wsi, specjalizujący się w tworzeniu wiosek tematycznych. Kolejna spotkania w tym gronie odbędą się już w listopadzie. Podczas niego powstawać będą szczegółowe koncepcje funkcjonowania wiosek, a także konkretne oferty, którymi mieszkańcy będą przyciągać do wsi odwiedzających.

Na luty 2018 r. „Qwsi” zaplanowało drugi cykl warsztatów – dla przedstawicieli kolejnych miejscowości zainteresowanych utworzeniem w nich wiosek tematycznych. Zapraszamy ok. 5-osobowe grupy do zapisywania się: tel. 748191213, e-mail: biuro@qwsi.pl .