Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Mulak. 30 września br. odeszła kolejna osoba, która w wyjątkowy sposób zapisała się na kartach historii Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.
W latach 1974-1982, a następnie do 1991 w niepełnym wymiarze Pani Profesor uczyła plastyki, pełniła funkcję wychowawczyni oraz zajmowała się przygotowaniem scenografii i dekoracji na uroczystości.
Pani Janina Mulak urodziła się w Samborze pod Lwowem, tam też ukończyła szkołę podstawową. Po wojnie najpierw kształciła się w Sanoku, a następnie we Wrocławiu, gdzie w 1954 roku ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Jak można przeczytać w dokumentach zachowanych w archiwum, Pani Profesor otrzymała tytuł zawodowy artysta plastyk. W rubryce „zawód wyuczony” wpisano: artysta malarz o specjalności malarstwo monumentalne. 
W 1955 wraz z mężem przyjechała do Ząbkowic Śląskich. Pani Profesor jako nauczycielka plastyki podjęła pracę najpierw w Liceum Pedagogicznym, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym. Pełniła także funkcję społecznego opiekuna zabytków.
W wywiadzie udzielonym Pani Elżbiecie Brylińskiej w 1995 roku (50 lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ząbkowicach Śląskich. Szkice do monografii 1945-1995, s.64-67.) Pani Profesor powiedziała: „Oczywiście moją pasją było malarstwo. […] Nawet urządziłam wystawę swoich obrazów. Traktowałam swoje malarstwo jak zabawę. Dużo czasu poświęcałam dzieciom i swojemu domowi.” W tym samym wywiadzie czytamy o zaangażowaniu Pani Profesor w prace dekoratorskie i inne wymagające talentu i zmysłu plastycznego: „Z okazji 50-lecia LO projektowałam emblematy i inne znaczki, chociaż od paru lat jestem na emeryturze.”
Z wypowiedzi Pani Profesor wynika, że największą satysfakcję i niezapomniane przeżycia czerpała z pracy z młodzieżą. Wiele miejsca poświęcała bowiem przygotowaniom do cyklicznej imprezy organizowanej przez ZOK, zwanej „Popołudniami z młodością”. Była to rywalizacja Liceum z Technikum Mechanicznym, obejmująca różne konkurencje. Ciepło, z jakim Pani Profesor mówi o swoich uczniach, świadczy o Jej życzliwości i o tym, że wykonywany zawód był też wielką pasją. W archiwalnych dokumentach odnotowano, że nauczycielką była wymagającą i cieszącą się autorytetem wśród młodzieży. Nie sposób pominąć sukcesów: dwaj uczniowie Pani Profesor zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej, inni byli doceniani na szczeblu wojewódzkim. 
Wraz z odejściem Pani Profesor Janiny Mulak tracimy osobę, która wnosiła w środowisko naszej Szkoły szczególny akcent, jakim było zamiłowanie do artystycznego piękna wyrażanego malarstwem. 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie i Absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich