W ubiegłą sobotę w Budzowie i Srebrnej Górze odbyły się ćwiczenia ratownictwa, w których wzięli udział druhowie i druhny z Polski, Niemiec i Czech.

Przed południem równocześnie zaczęły się ćwiczenia na terenie Auto Złomu w Budzowie, szkolenie z kierowania ruchem drogowym na boisku po byłej szkole podstawowej w Srebrnej Górze oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej w budynku GOKSiR. Po południu zaś rozpoczęły się ćwiczenia na Twierdzy Srebrna Góra, które zostały podzielone na 2 zadania.

Pierwsze zadanie polegało na udzieleniu pomocy paralotniarzowi, który utknął na drzewie na terenie Donjonu. Następnie odbyła się symulacja wybuchu w kazamatach, w którym ucierpieli turyści. Zadanie polegało na odnalezieniu poszkodowanych, udzieleniu pomocy oraz ich ewakuowaniu z kazamatów. Dwóch turystów uciekło z miejsca zdarzenia,  należało ich odnaleźć na koronie Donjonu i udzielić pomocy.

Ćwiczenia zostały podsumowane przez organizatorów oraz zaproszonych gości. Na zakończenie Jan Buła – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w  Budzowie otrzymał podziękowanie za 45-letnią działalność w OSP oraz pełnienie przez 30 lat funkcji prezesa w Budzowie. Organizatorzy ćwiczeń dziękują druhnom i druhom w tak przydatnych i niestandardowych ćwiczeniach, oraz partnerom za pomoc w ich organizacji.

Udostępnione przez: Urząd Gminy Stoszowice