Ząbkowicki Urząd Pracy informuje, że w październiku po raz ostatni w tym roku zostanie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego i będzie skierowany do pracodawców, spełniających co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS, tj.:

  • Priorytet 1: Wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • Priorytet 2: Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • Priorytet 3: Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Szczegółowe informacje już wkrótce:

– na stronie internetowej urzędu

– na tablicy ogłoszeń urzędu.

Zapraszamy do współpracy!