Ostatni etap przebudowy drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk – Ożary ma się zakończyć do końca listopada 2017 r. powiat ząbkowicki uzyskał na to zadanie dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 1,2 mln zł w ramach rządowego programu usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość całego zadania wynosi ponad 1,8 mln zł.

Przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej Dzbanów – Ożary była z pewnością wyczekiwana przez kierowców korzystających z objazdu mostu w Kamieńcu Ząbkowickim (gdzie przedłuża się remont mostu na Nysie Kłodzkiej, o czym informowaliśmy w naszym portalu). Dzięki inwestycji warunki jazdy po tej drodze ulegną znacznej poprawie na odcinku liczącym 1785 mb. Jak informuje Starostwo Powiatowe, w ramach projektu zostanie przebudowana konstrukcja jezdni, wymieniona zostanie podbudowa i wykonane nowe warstwy bitumiczne. Projekt budowlany przewiduje remont uszkodzonych wjazdów, przebudowę przepustów, obustronna ścinka i uzupełnianie poboczy, a także pozostałe roboty ziemne. Przetarg wygrała firma Eurovia S.A., a samorząd powiatowy ten cel przeznaczył ponad 620 tys. zł.

Warto przypomnieć, że niespełna rok temu ta sama droga, ale na odcinku Dzbanów – Przyłęk była remontowana przez innego wykonawcę, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Wówczas nie obyło się bez komplikacji wynikających z nieterminowej realizacji przedsięwzięcia. Realizacja tegorocznego projektu nie obyła się bez perturbacji, gdyż w wyniku przesunięć budżetowych władze powiatu wycofały się ze wstępnych porozumień z kilkoma samorządami gminnymi. Oznaczało to rezygnację ze wspólnych inwestycji w postaci budowy chodników przy drogach powiatowych w czterech gminach: Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Bardo i Ząbkowice Śląskie, na co w kasie powiatu zabrakło środków skierowanych właśnie na remontowaną drogę. Relację na ten temat zamieściliśmy w naszym portalu.