Rozpoczyna się trzecia edycja projektu pn. Ząbkowicki Uniwersytet Dziecięcy, podczas którego dzieci będą miały możliwość zgłębić tajniki z różnych dziedzin nauki, kultury i sportu. Już 7 października odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Zapraszamy do zapisów.

Studentem pierwszego roku Uniwersytetu może zostać każde dziecko w wieku 6-7 lat, które mieszka lub uczęszcza do placówki oświatowej w Gminie Ząbkowice Śląskie. Dodatkowo, informujemy, że dzieci które ukończyły rok akademicki 2016/2017 mogą kontynuować naukę na drugim roku. Zapisy przyjmuje Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora (ZOK, Rynek 24, tel. 74 8 152 896) w terminie do dnia 4 października 2017 roku.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (40) o przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje kolejność wpływania zgłoszeń. Rok akademicki trwa 2 semestry. Opłata za każdy semestr wynosi 50 zł.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku dla studentów I roku odbędzie się 7 października 2017 r. o godz. 10.00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1. Studentów II roku zapraszamy 7 października 2017 r. na godz. 11.00 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Ząbkowicach Śląskich, ul. Orkana 32.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie poniżej.

regulamin-uniwersytetu dzieciecego (2)

Karta zgłoszenia Uniwersytat Dziecięcy zał – 1

Karta zgłoszenia Uniwersytat Dziecięcy zał – 2