W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 6 września 2017 roku odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji. Posiedzenie otworzył burmistrz Ząbkowic Śląskich, który przywitał przybyłych członków oraz podziękował im za dotychczasową pracę w Zespole Interdyscyplinarnym.

Po otwarciu posiedzenia przez burmistrza, Pani Izabela Lisowska zabrała głos i przedstawiła informacje odnośnie spraw organizacyjnych. Następnie rozpoczęto głosowanie na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W głosowaniu jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Izabela Lisowska, natomiast na Zastępcę Pani Marzena Chwedeczko z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

W spotkaniu oprócz burmistrza Marcina Orzeszka i pracowników wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych uczestniczyli nowo wybrani Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego :

1) Pani Izabela Lisowska –  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich;

2) Pani Anna Marcinków – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich;

3) Pan Robert Fudali – Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich;

4) Pani Marzena Chwedeczko – Asystent Wydziału Prewencyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich;

5) Pan Marian Długosz – Kurator Specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich;

6) Pani Katarzyna Owsińska – Kurator Specjalista II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych;

7) Pani Martyna Sobczyk-Jamborska – Kierownik Recepcji i Rzecznika Interesu Pacjenta w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich,

8) Pani Sylwia Chałupa – Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Ząbkowicach Śląskich;

9) Pani Małgorzata Szymańska – Pedagog Szkolny w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich;

10) Pani Sylwia Janicka-Kurczyna – Skarbnik Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej;