Na temat jakości technicznej, a przede wszystkim o poziomie ryzyka poruszania się drogą krajową nr 8 na odcinku od Kotliny Kłodzkiej, poprzez powiat ząbkowicki, po aglomerację wrocławską, napisano i powiedziano już tak wiele, że tylko liczba i skala obietnic zmiany tego stanu rzeczy jest większa.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował we wrześniu br. 52-stronicowy raport omawiający zagrożenia „na głównych drogach obszaru województwa dolnośląskiego” uwzględniający stan z lat 2015 i 2016. Jak piszą autorzy „na drogach obszaru województwa (na wszystkich kategoriach dróg) w latach 2015-2016 odnotowano łącznie 4593 wypadków drogowych w tym: w 2015 roku – 2285 wypadków w których śmierć poniosło 168 osób; w 2016 roku –2308 wypadków w których śmierć poniosło 214 osób.”

Jedną z analizowanych dolnośląskich arterii była DK8 na całym jej ciągu w obrębie Dolnego Śląska. Pamiętajmy, statystyki są z lat 2015 – 2016. Na poniższych mapkach z roku 2015 i 2016 widzimy przebieg „Ósemki”. Od północnej strefy regionu, przez Wrocław do granicy z Republiką Czeską. W roku 2915 kolor niebieski na odcinku Milicz – Wrocław – Ząbkowice Śląskie oznacza, że poziom ryzyka poruszania się po tym fragmencie jest niski. Na trasie Ząbkowice Śląskie – Bardo jest już ryzyko średnie oznaczone kolorem żółtym. Za Bardem, czyli już na obszarze powiatu kłodzkiego wracamy do poziomu niskiego lub bardzo niskiego (kolory zielony i niebieski). Mapka z roku 2016 wskazuje na to, że parametry interesującego nas fragmentu DK8 od Wrocławia na południe uległy pogorszeniu.

Ocena ta przeczy niedawno jeszcze powtarzanym opiniom, iż przebudowa istniejącej DK8 pomiędzy Magnicami (gdzie zaczyna się Autostradowa Obwodnica Wrocławia) a Łagiewnikami rozwiąże problem przepustowości i bezpieczeństwa „Ósemki”. Jest przeciwnie, bo właśnie w najwęższym gardle obecnego przebiegu drogi, tj. w obrębie powiatu ząbkowickiego, jest najbardziej niebezpiecznie. Jak już wielokrotnie pisaliśmy w naszym portalu: nie przebudowa istniejącej trasy, ale budowa nowej drogi w klasie „S”, czyli ekspresowej, począwszy od Magnic do Kłodzka (gdzie powstaje właśnie obwodnica miasta), jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu zagrożenia dla uczestników ruchu oraz komunikacyjnego wykluczenia powiatu ząbkowickiego. Efektem są w wymiarze indywidualnym ludzkie tragedie, a w skali makro negatywne tendencje społeczne i gospodarcze.

ZOBACZ WPIS NA TEN TEMAT NA BLOGU KOTOWICZ.PL

Kolejne poniższe mapki pokazują kolejną niekorzystną tendencję na „Ósemce” od Wrocławia na południe. Od wspomnianych już Łagiewnik do Ząbkowic odnotowano wzrost liczby wypadków (kolor czerwony) i ich liczba nie zmniejszyła się pomiędzy Ząbkowicami a Bardem (kolor zielony), natomiast od Barda w kierunku Kłodzka mamy znów wzrost liczby wypadków (kolor czerwony). Jeśli chodzi o skutki śmiertelne wypadków, to według kolejnych map dostępnych w raporcie pomiędzy Łagiewnikami a powiatem ząbkowickim i kłodzkim odnotowano wzrost, natomiast w odniesieniu do liczby ciężko rannych wykazano duży wzrost. Mamy zatem kolejne obiektywne przesłanki wskazujące na konieczność interwencji w postaci budowy nowej drogi krajowej nr 8 także na odcinku przebiegającym przez nasz powiat. Na temat różnych wersji korytarzy projektowanej „ekspresówki” pisaliśmy w naszym portalu. W konkluzji raportu fragment obecnej krajowej „Ósemki” pomiędzy Bardem a Ząbkowicami Śląskimi jest wskazany jako jeden z pięciu najniebezpieczniejszych odcinków dróg krajowych na Dolnym Śląsku.

Raport omawia także poziom bezpieczeństwa na trasach wojewódzkich.  W przypadku drogi nr 390 (Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki) wykazano duży wzrost niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Droga nr 385 (Srebrna Góra, Stoszowice, Ząbkowice, Ziębice, Wigańcice) wzrost zagrożenia ujawniono na trasie pomiędzy Ząbkowicami a Niedźwiednikiem. DW 382 (Kluczowa, Ząbkowice, Kamieniec, Doboszowice) jest rejestrowana jako trasa o niskim ryzyku i tendencji spadku liczny zdarzeń niebezpiecznych. W raporcie nie ma analizy sytuacji na drogach powiatowych i gminnych. Natomiast w odniesieniu do drogi krajowej nr 46 przebiegającej w obrębie powiatu ząbkowickiego przez gminę Złoty Stok, wskaźniki raportu mówią o niskim poziomie ryzyka i spadku liczby zdarzeń drogowych. Warto też przyjrzeć się, dostępnym na poniższych infografikach, statystykom bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym Dolnym Śląsku.