Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego uzyskaliśmy precyzyjną informację o lokalizacji krytej pływalni, jakiej wybudowanie jest planowane przez samorząd gminy Ząbkowice Śląskie. Spieszymy uspokoić, że obiekt nie będzie posadowiony na terenie obecnego boiska przy stadionie miejskim. Na co dzień tego miejsca nie widać, choć znajduje się na styku bardzo ruchliwych ulic miasta.

W naszych dotychczasowych publikacjach dotyczących przedsięwzięcia wskazywaliśmy teren przylegającego do stadionu miejskiego boiska trawiastego położnego pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich a ul. Janusza Kusocińskiego. Rzeczywiście ta lokalizacja była brana pod uwagę i nawet pojawiła się w pierwszych prezentowanych publicznie wizjach projektowanej krytej pływalni. Jednak już pod koniec 2014 r. zapadła decyzja o tym, by na ten cel przeznaczyć działkę o numerze ewidencyjnym 13 znajdującej się pomiędzy pieszym łącznikiem ulic J. Kusocińskiego a Powstańców Warszawskich o wspomnianym już boiskiem przylegającym do stadionu. Działka ta powstała w wyniku scalenia kilkunastu mniejszych działek. Wszystkie stanowią mienie komunalne, zatem zespolenie ich było prawnie dopuszczalne. Na poniższej infografice widać tę lokalizację oznaczoną czerwonym obrysem.

Bryła krytej pływalni będzie frontem zwrócona do ul. Powstańców Warszawskich, natomiast preferowany wjazd na planowane przy basenie drogi wewnętrzne oraz parking będzie możliwy od strony ul. J. Kusocińskiego. Projektowany układ architektoniczny nieruchomości po planowanym wybudowaniu pływalni i obiektów towarzyszących można zobaczyć na poniższej infografice.

Obecnie cała nieruchomość jest praktycznie niedostępna wzrokowo ani od obu ulic, ani od strony spajającego je łącznika dla pieszych, ani też od strony boiska. Na kilku poniższych zdjęciach widać miejsce, gdzie planuje się budowę krytego basenu.

Urzędnicy analizują oferty złożone w trakcie trzeciego przetargu. Jak już podawaliśmy w naszym portalu, korzystniejszą cenowo ofertę przedłożyła spółka „Fewaterm” z siedzibą w Chojniku. Firma ta wyceniła wartość robót na kwotę prawie 17,5 mln zł, podczas gdy drugi oferent, tj. spółka „Pre-Fabrykat” z Karpacza oszacował koszt realizacji zadania na ponad 19,7 mln zł. Projekt budzi coraz więcej kontrowersji, szczególnie w związku z tym, że nie ma pełnej informacji ani o sumarycznym koszcie budowy basenu, ani kalkulacji kosztów jego utrzymania – na ten temat pisaliśmy w naszym portalu. Do tego dodać należy, iż samorząd dotąd nie dysponuje jakąkolwiek kwotą środków zewnętrznych na realizację projektu obiecanego w kampanii wyborczej Marcina Orzeszka z 2010 r. Co więcej, ze względów formalnych odrzucony został w styczniu 2017 r. wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jak pisaliśmy w naszym portalu, nie było zatem szansy na zdobycie prawie 10,1 mln zł z puli regionalnego programu operacyjnego dla Dolnego Śląska. Pod znakiem zapytania jest nadal kwota, jaką gmina chce otrzymać na budowę krytej pływalni z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z początkowo wymienianych 3,3 mln zł obecnie maksymalnie będzie to 2,4 mln zł i to pod warunkiem, że gmina przedstawi ministerstwu podpisaną umowę z wykonawcą zadania, a z treści tej umowy będzie wynikać, że ząbkowicka kryta pływalnia mieści się w kryteriach pomocy ministerialnej. Trzeba jeszcze przypomnieć, że magistrat już poniósł koszty związane z dokumentacjami, jakie były sporządzane i modyfikowane pod zmienianą koncepcję mającego powstać obiektu. W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej zdecydowano o zwiększeniu prognozowanych nakładów na budowę basenu w latach 2018 i 2019. Radni, praktycznie bez refleksji, poprawili papierowe parametry budżetu gminy i bez sprzeciwu przyjęli to, że zadanie nie ma pełnego pokrycia w dochodach własnych gminy czy też w pozyskanych dotacjach. Nie obędzie się zatem bez sięgania po kredyty bankowe, co w oczywisty sposób zwiększy koszt budowy basenu.

W planach inwestycji gminnych nie ma aktualnie modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego, która ma być głównym traktem prowadzącym do mającego powstać basenu. Na kilku poniższych zdjęciach widać, że odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. S. Żeromskiego do bramy stadionu i „Orlika 1” jest w bardzo złym stanie technicznym. Będzie zatem wymagać kolejnych nakładów budżetowych.

W grupie „Antysalon Ząbkowicki” na Facebooku zamieszczony został sondaż opinii publicznej dotyczący budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich. Pytanie sondażowe brzmi: Gmina Ząbkowice Śląskie planuje budowę krytej pływalni. Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł. Nie są znane koszty utrzymania obiektu, który ma powstać w 2019 r. i nie ma jakiejkolwiek dotacji na jego wybudowanie. W promieniu 30 minut od Ząbkowic czynnych jest 5 krytych pływalni. W związku z tym uważasz, że…

  • należy wycofać się z pomysłu i podjąć inne potrzebniejsze dla mieszkańców zadania
  • należy powstrzymać się z inwestycją do czasu pozyskania przynajmniej 50% dotacji
  • należy budować kryty basen bez względu na kwestie finansowe
  • nie mam zdania

KLIKNIJ TUTAJ LUB NA OBRAZEK, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SONDAŻU

Zainteresowanie sondażem jest niewielkie, ale wynik, jaki widzimy w chwili publikacji tej notki, jest symptomatyczny. Większość respondentów opowiada się za wycofaniem się z pomysłu i podjęciem innych potrzebnych mieszkańcom zadań. Spora grupa internautów opowiada się również za tym, aby podjąć projekt pod warunkiem pozyskania przynajmniej 50-procentowej dotacji. Ciekawa jest też dyskusja pod sondażem. Na podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy burmistrz ma czas do 28 sierpnia 2017 r.