Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uruchomił nabory dla pracodawców zamierzających tworzyć lub wyposażać miejsca pracy oraz podnosić kwalifikacje pracowników.

Aktualnie dostępne są następujące linie wspomagania pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi programami poprzez serwis internetowy Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.